Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Април 2022.

Током АПРИЛА месеца узорковано је 67 узорак воде за пиће у нашој Општини од којих 36 у граду Кикинди и 31 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 36 узорака из града и 30 узорака из села.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 2,78% неисправних узорака за град (претходни месец 0%) и сличан је проценат у односу на претходни месец. У селима је проценат микробиолошке неисправности био 6,45% и виши је у односу на претходни месец (0%.). У граду је 2,78% неисправних узорака, неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (AMB). (Структура: 100% AMB). У селима je 3,22% неисправних узорака, неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (AMB), 3,22% због присуства Sulfitoredukujućih klostridija (SK) што је задовољавајући проценат неисправности град, као и структура, док је за села проценат неисправности гранично задовољавајући, али структура неисправности није.
Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМnО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје и повећане концентрације амонијака у 100%. У селима је повећана боја у 100% узорака, утрошак КМnО4 је повећан у 86,67% узорака, концентрација амонијака у 90%. Просечна концентрација утрошка КМnО4 у узорцима узетим у граду износи 24,86 mg/l, а у селима 22,47 mg/l (МДК 12 mg/l). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2,3 mg/l, а у селима 1,27 mg/l (МДК 0.5 mg/l за град, 1 mg/l за села). Просечна вредност боје у граду износи 31,17 ºCоPt скале, а у селима 29,1 ºCоPt скале (МДК 5 ºCоPt скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике