Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 17. седница Градског већа

Датум: 30.12.2020.

Градско веће је одобрило употребу средстава текуће буџетске резерве у износу од 6.445.010 динара, за буџетом непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године показало да апропријације нису биле довољне, по одредбама члана 69. Закона о буџетском систему.
Веће је прихватило Информацију о одржавању електричних инсталација, упутило иницијативу за поступање опаратора према члану 218. Закона о енергетици на снази и именовало лице у Градској управи које ће бити задужено за сарадњу са ЕПС-ом у вези примопредаје објеката јавне расвете и снимање и картирање линијске инфраструктуре.
 

Одржана 16. седница Градског већа

Датум: 25.12.2020.

Градско веће је на данашњој седници утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на процену вредности капитала ЈП „Аутопревоз“ Кикинда и упутило га Скупштини града Кикинде на разматрање и усвајање.
Веће је расписало јавне конкурсе за расподелу средстава из буџета града Кикинде за 2021. годину за суфинансирање годишњих/редовних програма (основне пр грамске активности спортских клубова/удружења/организација), за суфинансирање посебних програма (програми/пројекти спортских клубова/удружења/организација који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта), као и за суфинансирање годишњих/редовних програма - плаћени спортски тренер.
На данашњој седници је одобрено финансирање накнаде зараде и припадајућих пореза и доприноса за лица која ће обављати послове личних пратилаца за децу која похађају предшколско, основно или средње образовање и којима је додељен пратилац према мишљењу Интерресорне комисије Града Кикинде, као и за исплату наканада трошкова превоза. Укупан износ средстава опредељен Центру за пружање услуга социјалне заштите града Кикинде је 7.748.778 динара.
Веће је прихватило Информацију Службе Скупштине и Градског већа да се Награда града Кикинде и градска признања за 2020. годину додељују у виду дипломе и новчаног износа. Висина новчане награде утврђена је у нето износу од 20.000 динара.
Градско веће је одлучило да се Поклон честитка додели првој беби рођеној у 2021. години у Општој болници у Кикинди у новчаном износу од 50.000 динара.
Веће је донело Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, којим се Општој болници Кикинда, на основу Дописа Секретаријату за финансије, упућеног од стране Градског штаба за ванредне ситуације, усмеравају средства у износу од 2.500.000 динара.
Веће је донело Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, којим се за потребе светлосне сигнализације за безбедност и успоравање саобраћаја усмеравају средства у износу од 4.201.000 динара.
 

Одржана 15. седница Градског већа

Датум: 14.12.2020.

Градско веће је на данашњој седници утврдило Предлог одлуке о изменама одлуке о тарифи комуналних такси и упутило га Скупштини града Кикинда на разматрање и доношење.

Одржана 14. седница Градског већа

Датум: 11.12.2020.

На данашњој седници Градског већа донето је више предлога решења и одлука које ће се наћи на дневном реду наредне седнице Скупштине града.
Веће је донело Решење којим се за начелника Градске управе града Кикинде поставља Драгиша Михајловић, дипломирани правник из Кикинде.
Градско Веће је покренуло поступак израде и доношења „Плана развоја Града Кикинде за период од 2021. до 2027. године“ и Aкционог плана за његово спровођење.
План ће бити реализован у партнерству са Регионалним центром за друштвено – економски развој „Банат“ из Зрењанина.
 

Одржана 13. седница Градског већа

Датум: 04.12.2020.

Градско веће града Кикинде утврдило је Предлог правилника о категоризацији и вредновању програма спортских клубова/удружења/организација и стручњака и упутило га Скупштини града Кикинда на разматрање и доношење.
Утврђени су и одговори на више одборничких питања, који ће одлука бити упућени одборницима Скупштине града.
Веће је прихватило извештаје о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа „Кикинда“, „Аутопревоз“ и “Топлана“ за период од 01.01.2020. године до 30.09.2020. године.