Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 113. седница Градског већа

Датум: 18.01.2019.

На данашњој седници Градског већа утврђени су предлози одлука о доношењу Плана детаљне регулације за пречистач отпадних вода у насељу Мокрин, Плана детаљне регулације за блок 35 и делове блокова 28 и 34 у Мокрину, као и Одлуке о усвајању Плана капиталних инвестиција града Кикинде 2019-2023. 

Веће је Закључак о додели поклон честитке за прву бебу рођену у кикиндској болници у 2019. Години. Новчани износ поклон честитке износи 40.000 динара, у виду платне картице „Erste“ банке.

Одржана 112. седница Градског већа

Датум: 18.01.2019.

Градско веће је на данашњој седници донело Решење о додели годишњих награда и похвалница града Кикинде за 2018. годину.

Годишњом наградом града Кикинде за 2018. годину награђени су:
Појединци
-Проф. др Недељко Радловић – за хуманост, племенит однос према пацијентима и развој педијатрије,
-Јован Мијатовић, Сава Зорић, Ђорђе Чичулић, Дамир Комленић и Стојан Мишковић – за исказану хуманост и солидарност,
-Весна Томин – за посвећен рад и бригу о здрављу деце Кикинде.

Правнa лицa – колективи:
-МРК „Кикинда Гриндекс“ Кикинда – за изузетне резултате у области спорта.

Похвалницама су награђени:
Појединци
-Проф. др Ервин Варга – за међународне резултате у области информатичких наука,
-Славољуб Косановић – за пола века педагошко-спортског рада,
-Јован Блат – за популаризацију скулптура од теракоте и медијску промоцију Кикинде.

Правна лица – колективи
-Добровољна ватрогасна друштва на територији града Кикинде, и то: ДВД Банатска Топола, ДВД Банатско Велико Село, ДВД Башаид, ДВД Иђош, ДВД Кикинда, ДВД Мокрин, ДВД Наково, ДВД Нови Козарци, ДВД Руско Село и ДВД Сајан) – за велико срце и несебичну посвећеност спашавању људи и имовине,
-Пекара „Ристевски“ Кикинда – за неговање традиције породичног предузетништва
-„Italteks intimo“ DOO – за изузетан допринос активном економском оснаживању жена са села,
-Дувачки оркестар Добровољног ватрогасног друштва Кикинда – за 85 година неговања и традиције дувачког оркестра у Кикинди.

Наградом града Кикинде за дугогодишње залагање и допринос развоју друштвене заједнице (за животно дело), награђена је Аранка Фелбаб, за живот посвећен хуманитарном раду.

Одржана 111. седница Градског већа

Датум: 18.01.2019.

Градско веће је на данашњој седници разматрало програме пословања за 2019. годину јавних предузећа и исте упутило Скупштини града на усвајање. Пред одборницима ће се наћи Статут Предшколске установе „Драгољуб Удицки“, као и предлози више одлука и решења. 

Веће је донело Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији града Кикинде за 2019. годину. Програм је донет ради системског решавања наведеног проблема и координираног деловања надлежних органа, организација и удружења.


Веће је усвојило и Измене плана јавних набавки за 2018. годину. Ова измена је уследила на основу потребе спровођења преговарачког поступка и потребе за новим набавкамa услед трансфера.

Одржана 110. седница Градског већа

Датум: 18.01.2019.

Градско веће града Кикинде је на данашњој седници донело Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Кикинде за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину и одређивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге које се налазе у најопремљенијој зони.

На територији града Кикинде одређене су четири зоне за утврђивање пореза на имовину, у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима града Кикинде, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу или ван насеља.

Преузмите ценовник

Одржана 109. седница Градског већа

Датум: 18.01.2019.

Градско веће града Кикинде је усвојило Предлог одлуке о димничарским услугама. Овом Одлуком биће уређени услови и начин обављања комуналне делатности - димничарске услуге, права и обавезе даваоца и корисника димничарских услуга на територији града, финансирање обављања димничарских услуга, начин обезбеђивања континуитета у обављању димничарских услуга, надзор над вршењем димничарских услуга, као и друга питања везана за обављање димничарских услуга. Предлог одлуке ће се наћи на дневном реду наредног заседања Скупштине града.

Градско веће је усвојило извештаје градских јавних предузећа о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01. до 30.09.2018. године.

Веће је одобрило „НИС“ а.д. Нови Сад Погон Северни Банат да изврши насипање дела баре између објекта НИС-а Грма бушотина Шабачка и некадашње старе сточне пијаце (пут за Руско Село).

На данашњој седници је донето и Решење о утврђивању комуналне таксе за заузимање јавне површине у време одржавања Новогодишњег вашара. Прописана комунална такса за заузимање јавне површине у време одржавања Новогодишњег вашара износи 300 динара/m2 по дану за кућице које су својина града Кикинде и за кућице које су својина физичких или правних лица, односно 200 динара/m2 по дану за тезге.

Градско веће је расписало Јавни конкурс за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији града Кикинде у 2018. години. Укупан износ средстава је 700.000 динара, а намењен је за суфинансирање набавке машина и опреме, нове и половне до 7 година старости. Право на коришћење бесповратних средстава имају предузетници, микро, мала и средња предузећа која послују на територији града Кикинде.

Веће је усвојило и Измене плана јавних набавки за 2018. годину. Ова измена је уследила на основу потребе спровођења преговарачког поступка и потребе за новим набавкамa услед трансфера.