Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 71. седница Градског већа

Датум: 23.09.2022.

На данашњој седници Градског већа донето је више предлога решења и одлука које ће се наћи на дневном реду наредне седнице Скупштине града. Утврђени су одговори на више одборничких питања, који ће такође бити достављени одборницима Скупштине града.
Веће је прихватило извештаје о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа „Кикинда“, „Aутопревоз“, и „Топлана“ за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године.


На седници је усвојен Оперативни план рада зимске службе за 2022/2023 годину и разматрани су захтеви за накнаду материјалне штете на аутомобилима настале услед невремена 16. августа ове године.


Прихваћен је Предлог Секретаријата за јавне службе, удружења грађана и верске заједнице да Спортски центар „Језеро“ обезбеди бесплатне приоритетне термине за одржавање тренажног процеса за све млађе репрезентативне категорије Одбојкашког Савеза Србије у Спортском центру „Језеро“ које ће користити смештајне капацитете ДУСШ „Никола Војводић“ из Кикинде.
 

Одржана 70. седница Градског већа

Датум: 14.09.2022.

Тема данашње седнице Градског већа било је Јавно предузеће „Топлана“. Утврђено је више предлога одлука и решења која се тичу пословања овог предузећа, а који ће се наћи на дневном реду наредне седнице Скупштине града.


Веће је дало сагласност на Правилник о условима за подношење и решавање захтева крајњег купца за обуставу испоруке топлотне енергије и поновно прикључење на систем даљинског грејања, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Топлана“ Кикинда.


На седници је утврђен и Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинде за 2022. годину, који ће такође бити упућен Скупштини града на разматрање и доношење.


Градско веће је усвојило Предлог измене бр.2 Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Кикинду у 2022. години, који је припремио Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој.
 

Одржана 69. седница Градског већа

Датум: 09.09.2022.

Градско веће је на данашњој седници донело Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, којим се одобравају се средства у износу од 3.800.000 динара ради обезбеђења довољне количине огрева за социјално угрожено становништво на територији града Кикинде, на основу испитивања тржишта огрева, а узимајући у обзир предстојећу енергетску кризу.

Одржана 68. седница Градског већа

Датум: 31.08.2022.

На основу Јавног позива за одређивање сектора за закупце тезги - кућица у оквиру манифестације ''37. Дани лудаје'' у Кикинди, Градско веће града Кикинде, на предлог Комисије, одредило је секторе и распоред закупаца тезги - кућица по секторима. Веће је утврдило јавну површину која се даје на коришћење излагачима различите врсте робе, разврстане по секторима, као и накнаду за коришћење јавне површине у току трајања манифестације.


Веће је на данашњој седници усвојило Извештај о реализацији планираних активности Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Кикинда за 2021. годину и образовало Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на општинским путевима и улицама у насељу на територији града Кикинде.У Савет су именовани:


• Никола Лукач – за председника;
• Мирослав Дучић – за заменика председника;
• Павле Поповић – за члана;
• Владан Томић – за члана;
• Ненад Аврамов – за члана;
• Саша Стојшин – за члана;
• Весна Томић – за чланицу;
• Нада Пандуров – за чланицу;
• Катарина Бобић – за чланицу;
• Душица Вукашиновић – за чланицу;
• Синиша Грастић – за члана;
• Валентина Мицковски – за чланицу;
• Миланка Халиловић – за чланицу;
• Ђорђе Кленанц – за члана;
• Марко Ђукић – за члана.
 

Одржана 67. седница Градског већа

Датум: 25.08.2022.

Градско веће града Кикинде је на данашњој седници донело Правилник о суфинансирању набавке бицикала као еколошки прихватњивог начина превоза на територији града Кикинде у 2022. години. Циљ набавке бицикала, у смислу овог правилника, јесте повећања броја бициклиста на улицама града, ради смањења емисије штетних гасова у животну средину. Град је из буџета у ову сврху определио средстства у висини од 1.000.000 динара, односно 10.000 динара по једном бициклу. Крајњи корисници бесповратних средстава за набавку бицикала су грађани који имају пребивалиште на територији града Кикинде.