Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 118. седница Градског већа

Датум: 12.02.2019.

Градско веће је на данашњој седници усвојило Измене плана јавних набавки за 2019. годину. Ова измена је уследила на основу потреба за новим набавкама и измене финансијског плана.

Веће је прихватило Информацију Одсека за послове развоја града Секретаријата за развој и управљање инвестицијама, о избору извођача за концерт „Женама с љубављу“, поводом 8. марта, Међународног дана жена.

Прихваћена је и Информација Секретаријата за развој и управаљање инвестицијама о пројекту „Educational and Networking Tools on development of Authentic Performance for professional integration-PAN“ одобреном за финасирање из Програма „Interreg IPA Romania – Serbia“.

Одржана 117. седница Градског већа

Датум: 06.02.2019.

Градско веће града Кикинде је на данашњој седници разматрало три амандмана поднета на Предлог статута Града Кикинде. 

Смисао првог амандмана налази се у жељи да се детаљ са „одсеченом људском главом“ обрише из текста Предлог статута, из разлога што је исти наводно „мало морбидан“ и што „није у складу са вредностима времена у ком живимо и ком тежимо“. Према мишљењу Српског хердалдичког друштва, мотив одрубљене главе у грбу града Кикинде недопустиво је изоставити из више разлога. Градско веће је предложило Скупштини града да се овај амандман не прихвати.

Циљ другог амандмана је да се 12. новембар, дан када је 1774. године посебном повељом формиран Великокикиндски привилеговани дистрикт, са седиштем у Великој Кикинди, који је, према подносиоцу амандмана, један од најважнији у историји града Кикинде, угради у Статут града и да се свечано обележава, попут других важних датума за град (6. октобра и 20. новембра). Трећим амандманом, поднетим на члан 90. Предлога статута, предложена је измена, тако да се у ставу 5. бришу речи: „у периоду од годину дана од дана доношења одлуке“. Градско веће се сагласило са другим и трећим амандманом, те је упутило предлог Скупштини града да се исти прихвате.

Одржана 116. седница Градског већа

Датум: 29.01.2019.

Градско веће града Кикинде је на данашњој седници образовало Савет за безбедност саобраћаја на путевима града Кикинде, чији је задатак усклађивање послова безбедности саобраћаја на путевима који су из делокруга града Кикинде. У Савет су именовани:

1. Павле Марков – за председника;
2. Миливој Лињачки – за заменика председника;
3. Павле Поповић – за члана;
4. Владан Томић – за члана;
5. Ненад Аврамов – за члана;
6. Саша Стојшин – за члана;
7. Миодраг Кузманов – за члана;
8. Нада Пандуров – за чланицу;
9. Катарина Бобић – за чланицу;
10. Душица Вукашиновић – за чланицу;
11. Синиша Грастић – за члана;
12. Станислава Хрњак – за чланицу;
13. Милорад Карановић – за члана;
14. Никола Војновић – за члана;
15. Јован Јаконић – за члана.

Веће је донело Решење о измени Решења о именовању комисије за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику - интерресорна комисија. Интерресорна комисија има пет чланова и то четири стална и једног повременог члана.
За сталне чланове Интерресорне комисије именовани су:

1. Весна Томин, педијатар, Дом здравља Кикинда, чланица,
- Драгица Митрић, педијатар, Општа болница Кикинда, заменица члана,
2. Миљана Китановић, психолог, представница образовно-васпитног система, Гимназија ,,Душан Васиљев“ Кикинда, чланица
- Јасмина Штрбац, психолог, представница образовно-васпитног система, ОШ,,6. октобар“ Кикинда, заменица чланице,
3. Јелена Лаковић, дипл. спец. педагог, Центар за социјални рад Кикинда, чланица,
- Тања Грујић, дипл. педагог, Центар за социјални рад Кикинда, заменица чланице,
4. Мила Јолић, дипломирани дефектолог-мастер, ОШ ,,6. октобар“, чланица,
- Милана Оличков, дипломирани дефектолог-мастеp, ПУ ,,Драгољуб Удицки“, заменица чланице.“

Повремени члан Комисије је лице које добро познаје дете, ученика или одраслог, а одређује га председник Комисије, за сваког појединачно, из реда представника предшколске установе, односно школе коју похађа дете, ученик и одрасли, или представника здравствене или социјалне заштите, а на основу предлога, односно сагласности родитеља, односно другог законског заступника и одраслог.

Одржана 115. седница Градског већа

Датум: 21.01.2019.

Веће је усвојило Годишњи план јавних набавки за 2019. годину, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама.

Градско веће је на данашњој седници расписало јавне конкурсе за за расподелу средстава из буџета града Кикинде за 2019. годину за суфинансирање:
-годишњих/редовних програма (основне програмске активности спортских клубова/удружења/организација);
-посебних програма (програми/пројекти спортских клубова/удружења/организација који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта) и
-годишњих/редовних програма (плаћени спортски тренер)

На данашњој седници је, на предлог начелника Градске управе града Кикинде, усвојен Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама града Кикиндe.

Одржана 114. седница Градског већа

Датум: 18.01.2019.

На данашњој седници Градског већа утврђен је Предлог статута града Кикинде, чији је нацрт израдила Комисија за статутарна питања и нормативна акта Скупштине града Кикинде. Секретар Скупштине града Кикинде је задужен да Предлог статута града Кикинде достави Министарству државне управе и локалне самоуправе, ради добијања мишљења о усклађености наведеног Предлога статута са Законом о локалној самоуправи, али и са осталим важећим прописима. 

Веће је усвојило и Измене плана јавних набавки за 2018. годину. Ова измена је уследила на основу потребе спровођења преговарачког поступка и потребе за новим набавкамa услед трансфера.