Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 111. седница Градског већа

Датум: 18.01.2019.

Градско веће је на данашњој седници разматрало програме пословања за 2019. годину јавних предузећа и исте упутило Скупштини града на усвајање. Пред одборницима ће се наћи Статут Предшколске установе „Драгољуб Удицки“, као и предлози више одлука и решења. 

Веће је донело Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији града Кикинде за 2019. годину. Програм је донет ради системског решавања наведеног проблема и координираног деловања надлежних органа, организација и удружења.


Веће је усвојило и Измене плана јавних набавки за 2018. годину. Ова измена је уследила на основу потребе спровођења преговарачког поступка и потребе за новим набавкамa услед трансфера.

Одржана 110. седница Градског већа

Датум: 18.01.2019.

Градско веће града Кикинде је на данашњој седници донело Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Кикинде за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину и одређивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге које се налазе у најопремљенијој зони.

На територији града Кикинде одређене су четири зоне за утврђивање пореза на имовину, у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима града Кикинде, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу или ван насеља.

Преузмите ценовник

Одржана 109. седница Градског већа

Датум: 18.01.2019.

Градско веће града Кикинде је усвојило Предлог одлуке о димничарским услугама. Овом Одлуком биће уређени услови и начин обављања комуналне делатности - димничарске услуге, права и обавезе даваоца и корисника димничарских услуга на територији града, финансирање обављања димничарских услуга, начин обезбеђивања континуитета у обављању димничарских услуга, надзор над вршењем димничарских услуга, као и друга питања везана за обављање димничарских услуга. Предлог одлуке ће се наћи на дневном реду наредног заседања Скупштине града.

Градско веће је усвојило извештаје градских јавних предузећа о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01. до 30.09.2018. године.

Веће је одобрило „НИС“ а.д. Нови Сад Погон Северни Банат да изврши насипање дела баре између објекта НИС-а Грма бушотина Шабачка и некадашње старе сточне пијаце (пут за Руско Село).

На данашњој седници је донето и Решење о утврђивању комуналне таксе за заузимање јавне површине у време одржавања Новогодишњег вашара. Прописана комунална такса за заузимање јавне површине у време одржавања Новогодишњег вашара износи 300 динара/m2 по дану за кућице које су својина града Кикинде и за кућице које су својина физичких или правних лица, односно 200 динара/m2 по дану за тезге.

Градско веће је расписало Јавни конкурс за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији града Кикинде у 2018. години. Укупан износ средстава је 700.000 динара, а намењен је за суфинансирање набавке машина и опреме, нове и половне до 7 година старости. Право на коришћење бесповратних средстава имају предузетници, микро, мала и средња предузећа која послују на територији града Кикинде.

Веће је усвојило и Измене плана јавних набавки за 2018. годину. Ова измена је уследила на основу потребе спровођења преговарачког поступка и потребе за новим набавкамa услед трансфера.

Одржана 108. седница Градског већа

Датум: 18.01.2019.

На данашњој седници Градског већа је расписан Конкурс за доделу Годишње награде града Кикинде за 2018. годину. Ова награда се додељује грађанима, предузећима, удружењима грађана и другим организацијама за значајна остварења, нарочито залагање и постигнуте успехе у свим областима живота и рада. Предлоге за награђивање могу поднети сва правна и физичка лица и Градско веће града Кикинде, са образложењем и одговарајућом документацијом, која би била од значаја за оцену постигнутих успеха.

Веће је донело Закључак о додели новчаних награда за четири набоље пласиране екипе/школе у квизу знања ,,Свет сова“, манифестације „Совембар – месец сова“. Награде у укупном износу од 29.000 динара, ће свим награђеним екипама бити додељене у виду платних картица, са износима различитим од првог до четвртог места.