Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Легализација

Водич кроз стамбену изградњу и легализацију

ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ И УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА БЕСПРАВНО ГРАЂЕН ОБЈЕКАТ - ЛЕГАЛИЗАЦИЈА

УСЛУЖНИ ЦЕНТАР - ПУНКТ број 7

 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ И УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА БЕСПРАВНО ГРАЂЕН ОБЈЕКАТ - ЛЕГАЛИЗАЦИЈА
1. Технички извештај о стању објекта са фотографијама (у 3 примерка)
2. Копија плана парцеле РГЗ
3. Препис листе непокретности РГЗ
4. Доказ о измирењу наканде за уређење грађевинског земљишта са ЈП «Дирекција за изградњу града», из Кикинде
5. Решење о праву коришћења на неизграђеном грађевинском земљишту-општина
6. Решење о накнади претварања пољопривредног у непољопривредно земљиште-општина
7. Решење СМО, одељење за одбрану МО Кикинда, о склоништу
8. Потврда ЈП за склониште о регулисаној обавези према склоништу
9. Доказ о уплаћеној такси (720 динара)

НАПОМЕНА:

За више информација посетите сајт www.legalizacija.rs