Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Mart 2006.

Tokom meseca MARTA 2006. godine izvršena su merenja aerozagađenja na 6 mernih mesta na području opštine Kikinda i to:

1. ZZZZ Kikinda
2. Mikronaselje
3. Novi Kozarci
4. Jezero
5. Kraljevića Marka 138 i
6. Gradska kuća

Na svih 6 mernih mesta izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink, živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na tri merna mesta izvršena je i analiza kiselih oksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZZZ, Mikronaselje i Novi Kozarci, a na mernom mestu ZZZZ merena je i koncentracija prizemnog ozona.

U toku meseca marta na dva merna mesta, ZZZZ i Mikronaselje u periodu od 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica.

Koncentracije ukupnih taložnih materijala su na svim mernim mestima u granicama propisanim Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl.gl.br. 54/92 (GVI – granična vrednost imisije za UTM je 450 mg/m2/dan), a koncentacije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, amonijum jon, kalcijum i magnezijum) ne odstupaju od uobičajenih vrednosti na datim mernim mestima.

Koncentracije teških metala olova i kadmijuma merenih metodom aerosedimenta ne odstupaju od normi propisanih Pravilnikom na svim mernim mestima.
Koncentracije cinka su takođe u granicama propisanim Pravilnikom, izuzev na mernim mestima ZZZZ i Novi Kozarci, gde su vrednosti povišene i iznose 524, odnosno 757 ug/m2/dan (GVI za Zn je 400 ug/m2/dan).

Izmerene koncentracije čađi (GVI je 50 ug/m3) su u granicama propisanim Pravilnikom.
Takođe, prosečne i maksimalne mesečne koncentracije kiselih oksida, azotdioksida i ozona su u granicama propisanim pomenutim Pravilnikom.

Koncentracija ukupnih suspenovanih čestica je u toku 3 dana od ukupno 7 dana na mernom mestu ZZZZ bila iznad GVI od 120 ug/m3 i kretala se od 85 do 189 ug/m3. Koncentracije kadmijuma, olova, žive i mangana su granicama propisanim Pravilnikom. Koncentracija cinka je značajna i iznosi 3,2 odnosn 3,5 ug/m3 (Pravilnik ne propisuje GVI za cink).
Koncentracija ukupnih suspenovanih čestica je u toku svih 7 dana na mernom mestu Mikronaselje bila iznad GVI od 120 ug/m3 i kretala se od 333 do 441 ug/m3. Koncentracije kadmijuma, olova, žive i mangana su granicama propisanim Pravilnikom. Koncentracije cinka i aluminijuma su značajno povišene i iznose za cink 8,1 i 11,2 ug/m3, odnosno za aluminijum 11,1 i 17,4 ug/m3 (Pravilnik ne propisuje GVI za cink niti za aluminijum).
Dake, možemo konstatovati da je povišena vrednost koncentacije cinka samo na mernom mestu ZZZZ u aerosedimentu, dok je u suspendovanim česticama cink povišen kako na mernom mestu ZZZZ, tako i na mernom mestu Mikronaselje. Koncentracije aluminijuma su na mernom mestu Mikronaselje na visokom nivou.

Takođe, možemo konstatovati da nisu povišene vrednosti ukupnih taložnih materija na svim mernim mestima u aerosedimentu, kao i vrednosti koncentracija teških metala olova i kadmijuma. Povećane su koncentracije cinka na mernom mestu ZZZZ i Novi Kozarci. Osnovne zagađujuće materije, tokom marta 2006. takođe nisu bile povišene.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike