Grb Kikinde

Stanje aeropolena

Obaveštavamo vas o stanju i prognozi aeropolena u našem gradu...

Izveštaj za period 01.04. - 07.04.

Rizik za pojavu alergijskih simptoma je bio nizak tokom čitavog perioda. Registrovan je polen, jove, tise, jasena, topole i vrbe. Koncentracije su bile niske.

Prognoza aeropolena za period 10.04. – 16.04.

Sa porastom srednjih dnevnih temperatura vazduha povećaće se i količina polena suspendovanog u vazduhu. Već od 11.04. moguće je registrovanje umereno visokih koncentracija polena jasena, graba i breze što će uvećati rizik za pojavu alergijskih tegoba kod osoba osetljivih na polen drveća. Moguće je i registrovanje pojedinačnih polenovih zrna trava.

/Images/UserFiles/File/informacije/stanjeaeropolena/2013/aeropolen0401-0407.pdf
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike