Grb Kikinde

Stanje aeropolena

Obaveštavamo vas o stanju i prognozi aeropolena u našem gradu...

Izveštaj za period 15.04. - 21.04.

Tokom celog perioda rizik za pojavu alergijskih tegoba je bio povišen. Umereno visoke koncentracije su registrovane za polen breze, graba i hrasta. Pored ovog polena u vazduhu je sa niskim koncentracijama bio suspendovan polen jove, leske, jasena, trava, vrbe i tise.

Prognoza aeropolena za period 24.04. – 30.04.

Sezona cvetanja drveća se nastavlja. U narednom periodu će rizik za pojavu alergijskih tegoba biti uvećan prevashodno kao rezultat izloženosti polenu hrasta i platana. Osobe osetljive na polen breze mogu očekivati završetak sezone a samim tim i manji rizik za pojavu alergijskih tegoba. Pored polena drveća, u vazduhu će povremeno sa niskim koncentracjama biti suspendovan polen trava.

/Images/UserFiles/File/informacije/stanjeaeropolena/2013/aeropolen0415-0421.pdf
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike