Grb Kikinde
 

 П О П И С   П О Љ О П Р И В Р Е Д Е   2 0 2 3

 

У Попису пољопривреде 2023. биће ангажовано око 3 000 пописивача

 

 

Јавни позив (конкурс) за пријавлјивање кандидата за пописиваче објавлјује се 15. августа 2023. године у 8.00 часова на веб-сајту Завода (stat.gov.rs) и сајту Пописа (popispoljoprivrede.stat.gov.rs), као и у средствима јавног информисања.
Грађани који су заинтресовани за рад у Попису у својству пописивача могу да се пријаве исклјучиво попуњавањем електронске пријаве на поменутим сајтовима, од 15. августа (од 8.00 часова) до 21. августа (до 20.00 часова) 2023. године.
Услови које кандидати треба да испуне су следећи:
– државлјанство Републике Србије,
– пребивалиште или пријавлјено боравиште у Републици Србији;
– најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве;
– стечено најмање трогодишње средње образовање;
– да кандидат није осуђиван, да против њега није покренута истрага и да се против њега не води кривични поступак.
Подразумева се познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) и могућност приступа интернету током периода ангажовања.
Процес селекције пријавлјених кандидата се врши у три фазе:
1. Избор пријавлјених кандидата за пописиваче за предају документације и интервју;
2. Рангирање према бодовима оствареним приликом пријаве и на интервјуу;
3. Селекција након оствареног успеха на обуци.
Детаљна објашњења у вези са ангажовањем пописивача могу се наћи у:

Процедури за избор пописивача.

 

Ранг-листа кандидата за пописиваче:

Ранг-листа пријављених кандидата за пописиваче

Сматра се да су објављивањем ове Ранг-листе сви кандидати који су конкурисали за посао пописивача обавештени о резултатима прве фазе селекције, и о томе када и где кандидати који су ушли у другу фазу селекције треба да дођу ради предаје тражене документације и интервју. 

 

 

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ КОЈИ СЕ ПОЗИВАЈУ НА ОБУКУ

Републички завод за статистику објављује Прелиминарну листу кандидата за пописиваче који се позивају на обуку. Детаље објаве можете погледати на линку:

Објава

 

Прелиминарну листу можете погледати на линку:

Прелиминарна листа

 

КОНАЧНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ КОЈИ СЕ ПОЗИВАЈУ НА ОБУКУ

Републички завод за статистику објављује Коначну листу кандидата за пописиваче који се позивају на обуку, са адресом, датумом и временом почетка обуке. Детаље објаве можете погледати на линку:

Објава

 

Коначну листу можете погледати на линку:

Коначна листа