Grb Kikinde
 

Zaštita podataka o ličnosti

Lice za zaštitu podataka o ličnosti
Vlado Trtić
E-mail: vlado.trtic@kikinda.org.rs
Kontakt telefon: 064/8968172
Preuzmite Rešenje o odrđevanju lica za zaštitu podataka o ličnosti

Preuzmite Zakon o zaštiti podataka o ličnosti sa obrascima