Grb Kikinde
 

Lokalni antikorupcijski plan

Gradsko veće grada Kikinde je 19.10.2017. godine usvojilo zaključak kojim je utvrđen Predlog rešenja o obrazovanju radne grupe za izradu lokalnog antikorupcijskog plana grada Kikinda. Navedeni predlog je upućen Skupštini grada na usvajanje. Skupština grada Kikinde je na sednici održanoj dana 26.10.2017. godine usvojila rešenje o obrazovanju radne grupe za izradu lokalnog antikorupcijskog plana grada Kikinda. Navedeno rešenje objavljeno je u Službenom listu grada Kikinde br.25/2017. Radnu grupu koja je bila zadužena za izradu Lokalnog antikorupcijskog plana grada Kikinde ( u daljem: tekst radna grupa ) činili su predstavnici svih organa JLS, javni funkcioneri i službenici. U radnu grupu imenovana su sledeća lica: LJuban Sredić - načelnik gradske uprave grada Kikinde, Goran Dumitrov - član Gradskog veća, Stanislava Hrnjak - predsednica skupštine grada, Tamara Radlović - sekretar sekretarijata za opštu upravu i zajedničke poslove grada Kikinde, Dunja Vijičić sekretar sekretarijata za društvene delatnosti grada Kikinde, Dušan Oličkov - službenik gradske uprave, Vladimir Vujović - predstavnik JP „Kikinda", za koordinatora radne grupe imenovan je Vlado Trtić - službenik gradske uprave.

Zadatak radne grupe bio je da izvrši analizu Modela lokalnog antikorupcijskog plana, da ustanovi elemente iz modela koje mogu i treba da budu usvojeni u LAP-u grada Kikinde i da razvije ostale elemente LAP-a koji su neophodni za njegovo sprovođenje odnosno da definiše aktivnosti koje treba preduzeti, rokove, odgovorna lica i sve ostale poslove neophodne za usvajanje i sprovođenje LAP-a.

Preuzmite izveštaj o usvajanju Lokalnog antikorupcijskog plana

Skupština grada Kikinde je, na sednici održanoj dana 08.06.2018. godine, usvojila Lokalni antiorupcijski plan grada Kikinde. Lokalni antikorupcijski plan objavljen je u službenom listu grada Kikinde br. 11/2018 od 18.06.2018. godine.

Preuzmite Službeni list 11/2018 

 

Pravilnik o upravljanju sukobom interesa u Gradskoj upravi grada Kikinde

Preuzmite pravilnik