Grb Kikinde
 

LOKALNI AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

GRADA KIKINDE 2024-2026. GODINA

 

Poštovani sugrađani i sugrađanke,
Pred vama je Upitnik koji sadrži pitanja koja se odnose na temu rodne ravnopravnosti, sa ciljem da se stekne uvid u potrebe i probleme žena u lokalnoj zajednici. Upitnik je potpuno anoniman, a svi podaci dobijeni iz upitnika koristiće se za izradu Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost, sa ciljem poboljšanja kvaliteta života u Gradu Kikindi.

Upitnik možete preuzeti na šalteru Uslužnog centra, prostorijama Mesnih zajednica kao i na sledećem linku:
 

Preuzmite upitnik

 

Popunjen upitnik možete dostaviti:

- Putem elektronske pošte rodna.ravnopravnost@kikinda.org.rs

- Putem pošte: Gradska uprava Kikinda, Komisija za rodnu ravnopravnost, 23300 Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12

- Lično u Uslužnom centru Gradske uprave i prostorijama Mesnih zajednica

 

Upitnik možete popuniti i online na sledećem linku:

Online upitnik

Online upitnik na mađarskom

 

Nacrt Lokalnog akcionog plana možete preuzeti sa sledećeg linka:

Nacrt LAP

 

Konačnu verziju Lokalnog akcionog plana možete preuzeti sa sledećeg linka: 

Konačna verzija LAP