Grb Kikinde
 

 P O P I S   P O LJ O P R I V R E D E   2 0 2 3

 

U Popisu poljoprivrede 2023. biće angažovano oko 3 000 popisivača

 

 

Javni poziv (konkurs) za prijavljivanje kandidata za popisivače objavljuje se 15. avgusta 2023. godine u 8.00 časova na veb-sajtu Zavoda (stat.gov.rs) i sajtu Popisa (popispoljoprivrede.stat.gov.rs), kao i u sredstvima javnog informisanja.
Građani koji su zaintresovani za rad u Popisu u svojstvu popisivača mogu da se prijave isključivo popunjavanjem elektronske prijave na pomenutim sajtovima, od 15. avgusta (od 8.00 časova) do 21. avgusta (do 20.00 časova) 2023. godine.
Uslovi koje kandidati treba da ispune su sledeći:
– državljanstvo Republike Srbije,
– prebivalište ili prijavljeno boravište u Republici Srbiji;
– najmanje 18 godina starosti u trenutku popunjavanja prijave;
– stečeno najmanje trogodišnje srednje obrazovanje;
– da kandidat nije osuđivan, da protiv njega nije pokrenuta istraga i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
Podrazumeva se poznavanje rada na računaru (MS Office, internet) i mogućnost pristupa internetu tokom perioda angažovanja.
Proces selekcije prijavljenih kandidata se vrši u tri faze:
1. Izbor prijavljenih kandidata za popisivače za predaju dokumentacije i intervju;
2. Rangiranje prema bodovima ostvarenim prilikom prijave i na intervjuu;
3. Selekcija nakon ostvarenog uspeha na obuci.
Detaljna objašnjenja u vezi sa angažovanjem popisivača mogu se naći u:

Proceduri za izbor popisivača.

 

Rang-lista kandidata za popisivače:

Rang-lista prijavljenih kandidata za popisivače

Smatra se da su objavljivanjem ove Rang-liste svi kandidati koji su konkurisali za posao popisivača obavešteni o rezultatima prve faze selekcije, i o tome kada i gde kandidati koji su ušli u drugu fazu selekcije treba da dođu radi predaje tražene dokumentacije i intervju. 

 

 

PRELIMINARNA LISTA KANDIDATA ZA POPISIVAČE KOJI SE POZIVAJU NA OBUKU

Republički zavod za statistiku objavljuje Preliminarnu listu kandidata za popisivače koji se pozivaju na obuku. Detalje objave možete pogledati na linku:

Objava

 

Preliminarnu listu možete pogledati na linku:

Preliminarna lista

 

KONAČNA LISTA KANDIDATA ZA POPISIVAČE KOJI SE POZIVAJU NA OBUKU

Republički zavod za statistiku objavljuje Konačnu listu kandidata za popisivače koji se pozivaju na obuku, sa adresom, datumom i vremenom početka obuke. Detalje objave možete pogledati na linku:

Objava

 

Konačnu listu možete pogledati na linku:

Konačna lista