Grb Kikinde
 

INDUSTRIJSKA ZONA


Opis i namena lokacije     


Industrijska zona nalazi se na periferiji grada, uz jugoistočnu granicu građevinskog reona, tj.uz koridor železničke pruge. Obuhvata građevinsko zemljište delova blokova 41 i 43, koje je namenjeno potrebama proizvodnog zanatstva, privatnog preduzetništva, delatnostima komplementarne industrije i zauzima površinu od 19,51 ha, na udaljenosti od centra grada1,5km.


Planski osnov i imovinsko pravni odnosi


Izrađen je Plan detaljne regulacije za blokove 41 i 43 gde je planirana izgradnja industrijske zone, izrađen je idejni i glavni projekat infrastrukture na lokaciji industrijske zone, donete su: 1. Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije („Sl. List opštine Kikinda“, br.17/2005) i 2. Odluka kojom nije potrebna izrada strateške procene uticaja na životnu sredinu, objavljena u („Sl.list opštine Kikinda“, br.15/2005). Rešeni su imovinsko pravni odnosi.


Postojeća infrastruktura


Pristupne saobraćajnice, struja, vodovod, kanalizacija, gasovod i telefon. Izgradnja saobraćajne o komunalne infrastrukture uslov su za izgradnju objekata privatnog preduzetništva i razvoj malih i srrednjih preduzeća i uopšte privrednih subjekata.

 

Prikaz lokacije


Kontakt informacije Projektnog tima

telefon: +381230410157