Grb Kikinde
 

BLOK 9


Opis i namena lokacije


Lokacija se nalazi na 0.8km od centra grada Kikinda, delom se oslanja na regionalni put R-123, a od magistralnih puteva M-3 i M-24, udaljena je 1km i 3.5 km, a udaljenost železniče mreže je oko 3km. Blok 9 se naslanja na centralne gradske blokove i predstavlja veliku površinu obodno okruženu objektima individualnog stanovanja. Unutar bloka su sportsko rekreativne površine (tereni za tenis, košarku, mali fudbal, mini golf,  otvoreni i zatvoreni bazeni, i sl.), zaštićeni deo prirode park „Blandaš“, dom za učenike i studente, omladinsko naselje i Staro jezero. Pobrojani sadržaji uglavnom su grupisani dok je veći deo unutrašnjosti bloka neizgrađen  (43 ha slobodne površine).  


Planski osnov i imovinsko pravni odnosi


Lokacija je u vlasništvu opštine Kikinda, sportskog centra Jezero i privatnih lica, sa mogućnosti izdavanja u zakup na 99 godina.


Postojeća infrastruktura


Lokacija se nalazi u neposrednoj blizini centra u zoni sporta i rekreacije, obodno okružena objektima individualnog stanovanja, te s toga postoji mogućnost kompletne infrastrukturne opremljenosti.


Prikaz lokacije


Kontakt informacije Projektnog tima

telefon: +381230410157