Grb Kikinde
 

BLOK 33


Opis i namena lokacije


Lokacija površine 5ha, 14 ari i 57m² nalazi se na udaljenosti od M-3(1,5km), M-24 (4km), R-123 (naslanja se na put). Železnička mreža udaljena je 2,5km. Lokacija je namenjena sekundarnim i tercijarnim delatnostima: izgradnji poslovnog prostora, trgovačkih objekata, sportsko rekreacionih, turističkih objekata, benzinske stanice, tovarnog terminala, skladišta...


Planski osnov i imovinsko pravni odnosi


Za predmetni Blok 33 nije izrađen Plan detaljne regulacije. Zemljište je u vlasništvu JP „Direkcije za izgradnju grada“ i privatnih lica sa mogućnosti dobijanja prava na korišćenje zemljišta sa dugoročnim zakupom.


Postojeća infrastruktura


Parcele su uz pristupnu saobraćajnicu, struja, vodovod, gasovod i telefon su u neposrednoj blizini te postoji mogućnost priključenja na mreže, dok na lokaciji nema izvedene kanalizacione mreže.


Prikaz lokacije


 

Kontakt informacije Projektnog tima

telefon: +381230410157