Grb Kikinde

Народна библиотека "Јован Поповић"

Основна делатност Библиотеке је набавка, чување и давање на коришћење библиотечког материјала и информација.

ТРГ СРПСКИХ ДОБРОВОЉАЦА 57, 23300 КИКИНДА
ТЕЛ: 0230/21-458
ФАКС: 0230/22-533
ОСНОВАНА 1945. ГОДИНЕ

Основна делатност Библиотеке је набавка, чување и давање на коришћење библиотечког материјала и информација.

Библиотека је за кориснике радним данима отворена од 7.30 до 20.00 часова, суботом од 7.30 до 13.00 часова.

Корисници Библиотеке могу бити сви грађани који, приликом уписа, добијају чланску карту. Чланарина износи 500,00 дин и важи годину дана од датума уписа. Деца, ђаци и студенти плаћају умањени износ чланарине од 400,00 дин. Породична чланарина износи 350,00 дин и могу је користити најмање два члана једне породице. Колективна чланарина стаје 350,00 дин.

Корисници могу позајмити до 3 наслова на рок од 15 дана. У читаоници се могу користити и личне публикације.

Поред књижевних дела, Библиотека поседује стручну и приручну литературу из свих области људског знања. Корисници све информације о фонду могу, уз стручну помоћ библиотекара, добити из лисних и електронских каталога.

Поред књига, у Библиотеци се могу користити дневна и недељна штампа и часописи.