Grb Kikinde

Историјски архив

У архиву се налази око 1500 метара архивске грађе, разврстане у преко 350 фондова и збирки.
slika

ТРГ СРПСКИХ ДОБРОВОЉАЦА 21
ТЕЛ: 0230/22-187
ФАКС: 0230/34-835
ОСНОВАН: 1946. godine
E-MAIL: kiarhiv@yahoo.co.uk
Web: www.kiarhiv.org.rs

Основна делатност Архива утврђена је Законом о културним добрима (Сл.гл. 71/94) и представља низ поступака и радњи везаних за заштиту културних добара, тј.архивске грађе. Поред ове, примарне делатности, Архив пружа и услуге коришћења арх. грађе правним и физичким лицима, издаје разна уверења на основу података из грађе којом располаже, публикује и објављује грађу и историографске текстове, организује изложбе и предавања и сл. У архиву се налази око 1500 метара арх.грађе, разврстане у преко 350 фондова и збирки. Временски распон грађе је од 1774 до данашњих дана. Четири фонда садрже грађу из XVIII века, 40 фондова из XIX века и 213 фондова из прве половине XX века. Од најстаријих и највреднијих докумената треба истаћи две царске повеље из 1774. године, а неколико фондова, садрже грађу насталу административно-управним функционисањем Велико-кикиндског привилегованог диштрикта (1774-1886). Диштрикт је, иначе, поред Кикинде, обухватао и данашња места Српски Крстур, Нови Кнежевац, Мокрин, Башаид, Ново Милошево, Нови Бечеј, Меленце, Кумане и Тараш. Грађа до 1918.године углавном је на мађарском и немачком језику, ређе на латинском и српском, док је грађа настала после 1918. године углавном на српском језику. Архивска библиотека садржи око 2000 књига, пре свега из завичајне и регионалне историје, уметности, културе и сл. Архив је издао и преко 20 књига и публикација из локалне историографије које се односе на период временског распона постојеће архивске грађе и драгоцен су прилог проучавању и разумевању историје северног Баната. Издвајамо два последња наслова: "Кикинда-векови пролазе град остаје", Бисерке Илијашев (велика и богато опремљена монографија урбанистичког развоја града) и "Историја града Кикинде до 1918.године", Миливоја Рајкова.