Grb Kikinde

Народни музеј

Народни музеј Кикинда основан је 1946. године као музеј комплексног типа.
slika

ТРГ СРПСКИХ ДОБРОВОЉАЦА 21
ТЕЛ/ФАКС: 0230/21-239
ОСНОВАН: 1946. године
E-mail: ki_muzej@panline.net
Web: www.muzejkikinda.com

Народни музеј Кикинда основан је 1946. године као музеј комплексног типа. Смештен је у згради некадашњег магистрата Великокикиндског диштрикта, познатој и као зграда Курије где располаже простором од приближно 2000 квадратних метара.

У музеју функционише пет одељења: археолошко, етнолошко, историјско, природњачко и уметничко одељење са савременом галеријом, али и конзерваторско-препараторска радионица и педагошка служба. Збирка музеја обухвата приближно 25.000 експоната од чега су најрепрезентативнији изложени у оквиру сталне поставке музеја која се простире у низу од десет просторија и ходнику на укупној површини од преко 300 квадратних метара.

Саставни део сталне поставке чини и део простора савремене галерије у којем су изложени експонати настали у оквиру међународног симпозијума скулптуре Теrrа.

Изузев сталне, музеј годишње организује приближно двадесет тематских поставки, највише из домена ликовне уметности.

Музеј располаже и најакустичнијом концертном салом у Војводини са 150 седишта.

У циљу осавремењивања и придобијања што већег броја посетилаца, музеј је укључен у пројекат Кикиндски мамут чији резултат ће бити редовна 3D презентација и поставка реплике мамута у оквиру зграде музеја.

Годишња посета музеју износи приближно 15.000 посетилаца.