Grb Kikinde

Основне школе

ОШ ЂУРА ЈАКШИЋ
Светозара Милетића 16
23300 Кикинда
телефон +381 230 22 239
www.djurajaksic.edu.rs

OШ ФЕЈЕШ КЛАРА
Трг српских добровољаца 37
23300 Кикинда
телефон +381 230 400 500

ОШ ЈОВАН ПОПОВИЋ
Краља Петра I 63
23300 Кикинда
телефон +381 230 400 390

ОШ СВЕТИ САВА
Немањина 27
23300 Кикинда
телефон +381 230 400 270
www.svetisava.edu.rs

OШ ВУК КАРАЏИЋ
Генерала Драпшина 3
23300 Кикинда
телефон +381 230 22 130

ОШ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН
Јосифа Панчића 9
23300 Кикинда
телефон +381 230 423 520

Специјална ОШ 6. ОКТОБАР
Доситејева 53
23300 Кикинда
телефон +381 230 22 844

ОШ ПЕТАР КОЧИЋ
Главна 50
23311 Наково
телефон +381 230 54 330

ОШ СЛАВКО РОДИЋ
Српских ратника бб
23312 Банатско Велико Село
телефон +381 230 51 408

ОШ ИВО ЛОЛА РИБАР
Краља Петра I 42
23313 Нови Козарци
телефон +381 230 56 005

ОШ ГЛИГОРИЈЕ ПОПОВ
Братства Јединства 117
23314 Руско Село
телефон +381 230 58 602

ОШ БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО
Вука Караџића 20
23315 Банатска Топола
телефон +381 230 67 203

OШ 1. ОКТОБАР
Војвођанска 65
23316 Башаид
Телефон +381 230 68 033

ОШ МИЛИВОЈ ОМОРАЦ
Миливоја Оморца 40
23323 Иђош
телефон +381 230 65 209

ОШ МОРА КАРОЉ
Велика 71
23324 Сајан
Телефон +381 230 66 004

ОШ ВАСА СТАЈИЋ
Светог Саве 101
23305 Мокрин
Телефон +381 230 61 118

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
СЛОБОДАН МАЛБАШКИ

Светосавска 19
23300 Кикинда
телефон +381 230 22 474