Grb Kikinde

Средње и више школе

ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКА ШКОЛА
Трг српских добровољаца 35
23300 Кикинда
телефон +381 230 22 023

ГИМНАЗИЈА ДУШАН ВАСИЉЕВ
Трг српских добровољаца 35
23300 Кикинда
телефон +381 230 22 557
www.gimnazijaki.com

ССШ МИЛОШ ЦРЊАНСКИ
Светосавска 57
23300 Кикинда
телефон +381 230 22 056

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Светосавска 55
23300 Кикинда
телефон +381 230 22 275


НИКОЛА ВОЈВОДИЋ ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КИКИНДА
Ђуре Јакшића 53
23300 Кикинда
телефон +381 230 23 921

ВИША ШКОЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА КИКИНДА
Светосавска 57
23300 Кикинда
телефон +381 230 22 423