Grb Kikinde

Привреда

Када је реч о рудним богатствима, територија града Кикинде изузетно је богата налазиштима нафте и гаса као и глином високог квалитета.

Када је реч о рудним богатствима територија општине Кикинда изузетно је богата налазиштима нафте и гаса као и глином високог квалитета. Природни ресурс чини и плодно земљиште.Под пољопривредним земљиштем је око 62.000 ha.

Кикинда представља индустријски развијено подручје и заузима важно место у привредном развоју АП Војводине и Републике Србије. Индустрија у општини Кикинда представља област од приоритетног значаја и базира се највећим делом на расположивој сировинској основи, производним капацитетима и квалитетним кадровским потенцијалом. Индустријска производња је веома разноврсна, а расположиви производни капацитети су углавном прерађивачког карактера са високим степеном финализације производа.

Најзначајније привредне гране су: металска индустрија - Ливница "Кикинда" чланица групе "Цимос" Копар, "Ле Белиер Кикинда",Grindex; индустрија грађевинског материјала - "Тоза Марковић"; нафтна и хемијска индустрија – НИС Погон „Северни Банат“, између 41 и 42 одсто српске производње нафте и око 40 одсто домаће производње гаса реализује са на овом подручју, "МСК" Кикинда, "Bell Chemicals", "Блик Продукт"; прехрамбена индустрија - "Банини", "Прима Продукт", „Кикиндски млин” , "Мокрин млек", „G-Graphix“, „Grindex“,“Emmepi“,“Novuum“, "Атлер Фонтана"; прерађивачка индустрија - "Агросеме" и фабрика сточне хране "Стандард"; трговина: "Ангропромет" и "Pro Media", "Bus Computers"...

И поред уложених напора да се достигне високи степен развијености привреде и тржишта, осећа се стагнација у развоју. Излаз се види у преструктурирању привреде, прилагођавању новим условима привређивања и активном развоју малих и средњих предузећа, која су флексибилнија на тржишту. Локална самоуправа активно учествује у дешавањима и подршци развоју привреде кроз различите активности као што су оснивање Савета за привреду,организовање разних семинара и трибина,ефикаснијим радом у самој Општини итд.

Пољопривредна производња организована је у двадесестак предузећа и земљорадничких задруга Већ неколико година изражен је проблем због утицаја временских услова, који имају карактер елементарне непогоде. Сем тога и недостатак материјалних средстава, због недовољне акумулације капитала, услед честих варијација у примарној пољопривредној производњи, захтева размишљање о промени сетвене структуре и улагањима у заливне и системе за одводњавање.

Последњих година је повећана производња у пластеницима, коју карактерише рад на малом простору уз интензивну примену научних и агротехничких мера као и високи приноси. Локална самоуправа даје подрску развоју пољопривреде кроз више пројеката као што је формирање агрозоне,оснивање бизнис инкубатора,едукацијом индивидуалних пољопривредних произвођача. У наредном периоду приоритети ће бити стварање предуслова за довођење инвеститора,решавање проблема незапослености, развој и подршка малим и средњим предузећима и пољопривреди.