Grb Kikinde

Завод за јавно здравље

Завод за јавно здравље Кикинда организационо је подељен на четири сектора.

КРАЉА ПЕТРА I 70, 23300 КИКИНДА
ТЕЛ: 0230/21-102; ФАКС: 0230/34-581
E-MAIL: zavodki@yahoo.com;
ОСНОВАН: 1993. ГОДИНЕ

Завод за јавно здравље Кикинда организационо је подељен на четири сектора и то:

 • Сектор за социјалну медицину и организацију здравствене службе у оквиру кога је:
  • Служба за социјалну медицину и организацију здравствене службе са:
   • одсеком за социјалну медицину,организацију здравствене службе и здравствено васпитање,
   • одсеком за статистику, информатику и економику у здравству.

   Делатност сектора за Социјалну медицину бухвата прикупљање , обраду и анализу демографских и виталних података о здравственом стању становништва, раду, организацији и кадровској структури здравствених установа Округа, планирање, програмирање и праћење периодичних извештаја о раду здравствених установа Округа, здравствено васпитање, послове здравствене статистике и информатике.

 • Сектор за епидемиологију и микробиологију у оквиру кога су:
  • Служба епидемиологије са:
   • одсеком за заразне болести и ДДД послове,
   • одсеком за хроничне незаразне болести са амбулантом за санитарне прегледе.
  • Служба микробиологије са:
   • одсеком клиничке бактериологије и паразитологије,
   • одсеком санитарне микробиологије,
   • одсеком серологије и вирусологије.

   Делатност ове организационе јединице обухвата праћење, истраживање и пријављивање заразних болести, те планирање мера заштите од њих, епидемиолошко извиђање терена, дистрибуцију и контролу вакцина за имунизацију, санитарне прегледе, прегледе биолошког материјала оболелих и здравих лица, вирусолошку и паразитолошку дијагностику, бактериолошке прегледе воде, намирница и предмета опште употребе и послове дезинсекције, дезинфекције и дератизације.

 • Сектор за хигијену и заштиту животне средине у оквиру кога је:
  • Служба за хигијену и заштиту животне околине са:
   • одсеком за комуналну и школску хигијену,
   • одсеком за хигијену исхране,
   • лабораторијом за воде,
   • лабораторијом за намирнице и предмете опште употребе,
   • токсикологијом.

   Делатност овог сектора обухвата испитивање и контролу квалитета и здравствене исправности животних намирница, воде за пиће, воде за рекреацију и отпадних вода, ваздуха (аерозагадења) у комуналној средини, мерење буке у комуналној средини, контролу санитарно-хигијенског стања у школама, интернатима, дечијим установама и колективним смештајима.

 • Сектор за опште, економско-финансијске и техницке послове у оквиру кога је:
  • Служба за заједницке немедицинске послове са:
   • одсеком за правне и опште послове,
   • одсеком за финансијско-рачуноводствене послове.

   Делатност овог сектора су заједнички , стручни и административно-технички послови за све секторе у Заводу чиме се прати и употпуњује рад установе.