Grb Kikinde

ЈП "Кикинда"

Оснивач ЈП "Кикинда" је град Кикинда. На седници Скупштине града Кикинда која је одржана 22.10.2014. године донет је Оснивачки акт Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда"
slika

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ је предузеће са новом и модерном политиком пословања са јасно дефинисаним циљевима и настоји да побољша све услуге које се пружају корисницима.

Оснивач Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге “Кикинда” је Општина Кикинда, улица Трг српских добровољаца број 12, матични број 08176396. На седници Скупштине општине Кикинда која је одржана 22.10.2014. године донет је Оснивачки акт Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге “Кикинда”.

Основ доношења Оснивачког акта Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге “Кикинда” је обавеза Општине да обезбеди и уреди обављање комуналних делатности на својој територији, као и да за обављање комуналних делатности обезбеди организационе, материјалне и друге услове, а све на основу овлашћења из чана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11), као и члана 15. Статута општине Кикинда (Службени лист општине Кикинда број 4/06).

Циљ оснивања ЈП “Кикинда” је, пре свега, обједињавање комуналних делатности и постизање ефикаснијег обављања истих, рационализација трошкова обављања комуналних делатности као делатности од општег интереса уз повећање квалитета пружених услуга у корист грађана – становника општине као крајњих корисника.

Контакт

ЈП "Кикинда"
Иђошки пут 4, 23300 Кикинда

Тел: 0230/422-760

Е-мејл: info@jpkikinda.rs
Web: www.jpkikinda.rs