Grb Kikinde

Контакти

Контактирајте нас у циљу побољшања рада СГ Кикинде и Градске управе...

ГРАД КИКИНДА
Трг Српских Добровољаца 12
23300 Кикинда

E-MAIL
info@kikinda.org.rs

Порески идентификациони број (ПИБ) - 100511495
Матични број правног лица - 08176396

Централа
0230/410-100

Кабинет градоначелника
0230/410-105
gradonacelnik@kikinda.org.rs

Шеф стручне службе Скупштине, градоначелника и градског већа
0230/410-112
gradonacelnik@kikinda.org.rs

Кабинет заменика градоначелника
0230/410-115

Председник Скупштине града
0230/410-116
stanislava.hrnjak@kikinda.org.rs

Секретар Скупштине града
0230/410-111
ziva.knezevic@kikinda.org.rs


Чланови Градског већа
0230/410-112

Миодраг Булајић
miodrag.bulajic@kikinda.org.rs

Миливој Лињачки
milivoj.linjacki@kikinda.org.rs

Имре Кабок
imre.kabok@kikinda.org.rs

Горан Думитров
goran.dumitrov@kikinda.org.rs

Саша Танацков
sasa.tanackov@kikinda.org.rs


Начелник Градске управе
0230/410-112; факс: 0230-410-106
ljuban.sredic@kikinda.org.rs

Секретаријат за финансије
0230/410-108
snazana.kovacevic@kikinda.org.rs


Секретаријат за општу управу и заједничке послове
0230/410-104
tamara.radlovic@kikinda.org.rs

Секретаријат за стамбено-комуналне послове, грађевинарство и привреду
0230/410-154
biljana.felbab@kikinda.org.rs

Секретаријат за друштвене делатности
0230/410-109
dunja.vujcic@kikinda.org.rs

Секретаријат за инспекцијске послове
0230/410-211
danica.belos@kikinda.org.rs

Секретаријат за заштиту животне средине
0230/410-191
miroslava.krnic@kikinda.org.rs

Секретаријат за развој и управљање инвестицијама
0230/410-221
stanislav.vujcic@kikinda.org.rs

Секретаријат за локалну пореску администрацију
0230/410-166
radmila.curcic@kikinda.org.rs


Комунална инспекција
0230/410-161

Бирачки списак
0230/410-201

Услужни центар (инфо деск)
0230/410-210

Правна помоћи и саветник пацијената
0230/410-131

Стамбена питања - Стамбене заједнице
0230/410-132

Одељење за борачко-инвалидска питања
0230/410-151

Јавна лицитација за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
0230/410-239

Легализација незаконито изграђених објеката
0230/410-226

Послови за ванредне ситуације, цивилну заштиту и противпожарну заштиту
0230/410-193

Послови одбране
0230/410-193

Матичарски послови се обављају по матичним подручјима у месним канцеларијама и то: