Grb Kikinde

Пројекти

Пројекти...

Јавни радови

На основу тачке 5. Програма за очување радних места у АП Војводини у 2009. години, Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова је крајем априла месеца расписао Јавни позив за прикупљање пројеката јавних радова на територији Аутономне покрајине Војводине.


На основу овог Јавног позива у општини Кикинда реализује се шест пројеката:


1.    Заштита насеља Мокрин од повишеног нивоа подземних вода ( МЗ Мокрин ) – вредност радова износи 910.574,00 динара
2.    Пољочувари у служби заштите животне средине – вредност радова 979.194,90 динара
3.    Хумана помоћ старим, социјално угроженим, непокретним и дементним особама – вредност пројекта 2.002.628,62
4.    Брига и нега старих и помоћ у кући ( МЗ Банатска Топола ) - вредност пројекта 739.856,28
5.    Одржавање зелених површина ( МЗ Банатска Топола ) - вредност пројекта 747.856,28
6.    Чишћење и санација дивљих депонија у близини међумесних путева – вредност пројекта 829.648,24


Укупна вредност свих пројеката јавних радова износи 6.209.758,32 динара.

Такође, на реализацији ових пројеката ангажовано је  45 незапослених лица у периоду од шест месеци.  


Прегледајте све текстове из рубрике