Grb Kikinde

Пројекти

Пројекти...

Рекултивација Обрадовићеве баре

На основу конкурса за расподелу дела средстава из наменских примања буџета Републике Србије која се остварују приређивањем игара на срећу,  који је расписало Министарство за државну управу и локалну самоуправу, општини Кикинда додељена су средства у износу од 2.850.000,00 динара. Средства су одобрена за реализацију пројекта “Рекултивација Обрадовићеве баре” у Мокрину.


Депресија у сливу Бегејског канала, односно тзв. „Обрадовићева бара“, је простор у државном власништву који је МЗ Мокрин закупила на период од  пет година, до 2011 године. Поменуто земљиште је кориштено у периоду пре 60-70 година кад су Мокринчани вадили глину за прављење кућа. Касније је осим глине вађен и песак. Настала депресија је била пуна воде до краја осамдесетих година. Како се терен замуљивао тако је почело и затрпавање баре отпадом, шутом и земљом. Има места где су осамдесетих година бацани и лешеви животиња. Данас је тај простор изузетно нераван и обрастао је барском вегетацијом.


Пројектом рекултивације предвиђена је санација и проширење водене површине на простору ''Обрадовићеве баре'', као и изградња излетишта и визиторског центра. Тим путем стање животне средине биће у великој мери унапређено ( очување биодиверзитета, унапређење микроклиме ), уз истовремено побољшање туристичке понуде места ( спортски риболов, ловни туризам ). Уколико се узме у обзир да је Мокрин богато ловиште и да има заштићени резерват природе „Пашњаци велике дропље“, у коме живи последњих тридесетак примерака ове врсте, значај реализације поменутог пројекта постаје још већи.

 

Прегледајте све текстове из рубрике