Grb Kikinde

Пројекти

Пројекти...

Акционо планирање у служби локалног развоја

Општина Кикинда је 28. децембра 2009. године усвојила „Локалну стратегију одрживог развоја 2010-2014“ и на тај начин се придружила општинама у Републици Србији које су усвојиле сличан стратешки документ. Дефинишући области које су од посебног значаја за даљи развој општине Кикинда, Стратегија је одредила шест приоритета:


 1. Развој пољопривреде кроз максимизацију потенцијала и производњу здраве хране
 2. Унапређење заштите животне средине и модернизација система водоснабдевања
 3. Привлачење директних инвестиција
 4. Побољшање транспортне мреже
 5. Јачање веза јавног и привредног сектора
 6. Умрежавање и активација свих чланова друштвеног развоја


Сви наведени приоритети представљају резултат рада и сагласности великог броја актера, и као такви, одређују стратешка опредељења општине Кикинда. Ипак, иако усвајање Стратегије представља значајан корак у правцу друштвено-економског развоја, једнако важно томе јесте и осигурати примену њених закључака. Из тог разлога неопходно је израдити акциони план који ће дефинисати приоритетне пројекте у будућем периоду, затим средства која су потребна за њихову имплементацију, као и субјекте који ће тај посао даље обављати. Управо то јесте један од специфичних циљева овог пројекта. Другим речима, пројекат „Акционо планирање у служби локалног развоја“ за циљ има израду Акционог плана општине Кикинда који ће операционализовати већ усвојена стратешка опредељења. Међутим, како би имплементација Акционог плана била осигурана, потребно је, такође, и едуковати све запослене у локалној самоуправи који ће бити ангажовани на тим активностима. Из тог разлога пројекат је предвидео низ тренинга из различитих области:


 • Акционо планирање (АП)
 • Извори финансирања пројеката у склопу АП
 • Програмско буџетирање
 • Пројектни менаџмент
 • Извори финансирања ЕУ

Што се партнера на пројекту тиче, то су општине Кикинда и Чока. Општина Чока укључена је у овај пројекат из више разлога. Као прво, она се налази пред усвајањем своје стратегије развоја, што имплицитно подразумева каснију израду акционог плана. Из тог разлога запослени у локалној администрацији, јавним предузећима и установама општине Чока присуствоваће свим едукативним модулима и на тај начин стећи знање и искуство неопходно за имплементацију стратегије развоја. Други разлог који  је подстакао ово партнерство јесте сличност и повезаност изазова и проблема са којима се партнерске општине суочавају. У том смислу, реализација овог пројекта довешће до интензивније међуопштинске сарадње, као и до дефинисања оних приоритета који могу бити заједнички решени. У сваком случају, реализација пројекта „Акционо планирање у служби локалног развоја“ тежи јачању капацитета локалних самоуправа у северном Банату, што би требало довести до убрзаног друштвено-економског развоја, а самим тим и до повећања квалитета живота грађана овог дела Баната.

Такође, битно је истаћи и да су сви едукативни модули дефинисани су уз учешће оба партнера, као и уз помоћ Регионалног центра за развој „Банат“ који ће уједно обезбедити предаваче, али и одређена финансијска средства за суфинансирање пројекта.


Пројекат „Акционо планирање у служби локалног развоја“ трајаће шест месеци и његова укупна вредност износи 1.466.390 динара. Структура финансирања је следећа:


Пок. секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу - 1.090.000 динара

Општина Кикинда – 126.390

Регионални центар за развој „Банат“ – 250.000 динара


Прегледајте све текстове из рубрике