Grb Kikinde

Пројекти

Пројекти...

Animal health responsibility - Одговорност за здравље животиња


УВОД


Пројекат "Animal health responsibility" је резултат сарадње Општине Кикинда и Општине Макó, а у оквиру "Програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија". Овај програм представља једну од компоненти "Инструмента за претприступну помоћ" (ИПА) Европске Уније и он је, као такав, дефинисао пет специфичних циљева чијем остварењу тежи. То су:

 


 • Смањивање изолације пограничних области побољшањем преограничне приступачности
 • Еколошка одрживост и безбедност у граничној зони
 • Синергије и сарадња у економији
 • Управљање заједничким културним наслеђем ради унапређења културних вредности, традиције и развоја туризма
 • Интензивна културна, образовна и истраживачка интеракција

Имајући у виду наведене циљеве, као и одредбе конкурса који је расписан у оквиру програма, општине Кикинда и Макó су крајем 2009. године конкурисале  са заједничким пројектом под називом "Animal health responsibility". На овом месту битно је истаћи и учешће општина Чока и Нови Кнежевац које су сарадници на пројекту.


ЦИЉЕВИ


Пројекат "Animal health responsibility" има четири специфична циља:


 • Успостављање дугорочне прекограничне сарадње међу надлежним институцијама у области мониторинга и заштите здравља домаћих и дивљих животиња
 • Подизање техничких капацитета зоохигијенских служби у Кикинди и Макó
 • Подизање степена информисаности и образовања пољопривредних произвођача и других заинтересованих субјеката у области заштите здравља животиња
 • Развијање информатичко-логистичке подршке институцијма и службама које се баве мониторингом и заштитом здравља животиња


ПАРТНЕРИ И САРАДНИЦИ


Као што је већ наведено, пројекат "Animal health responsibility" представља резултат сарадње општине Кикинда и Општине Мако. Међутим, с'обзиром да је процес оснивања зоохигијенске службе у општини Кикинда у току, као и с'обзиром да општина Мако већ има основану зоохигијенску службу која се бави укалањањем животињског отпада, односно, уклањањем паса и мачака луталаца, као партнер са мађарске стране границе појављује се Makói Kommunális Nonprofit Kft. (Непрофитно комунално предузеће Мако). Сходно томе, партнери на овом пројекту су:


 • Општина Кикинда – водећи партнер
 • Makói Kommunális Nonprofit Kft.

Поред тога, у својству сарадника на пројекту налазе се и две општине Северно-банатског округа, Општина Чока и Општина Нови Кнежевац. Њихова заинтересованост за учешће условљена је постојањем заједничких проблема и изазова који се овим пројектом настоје решити.


РЕЗУЛТАТИ И АКТИВНОСТИ


Ако говоримо о активностима, односно о очекиваним резултатима, они су бројни и директно произилазе из зацртаних циљева.


1.    Унапређени техички капацитети зоохигијенских служби у Кикинди и Макó


Ово подразумева грађевинске радове и куповину неопходне опреме за зоохигијенске службе у партнерским општинама. Што се Општине Кикинда тиче, њена зоохигијенска служба ће кроз пројекат набавити следеће:


 • два теренска возила
 • двa прикључна возила (приколице) за уклањање паса  луталица и транспорт животињског отпада
 • опрема за ветеринарски преглед
 • заштитна одећа и обућа за запослене
 • рачунарска опрема

Што се тиче партнера из Мађарске, пројекат ће финансирати следеће:

 
 • реновирање постојећег објекта зоохигијенске службе (простор прихватилишта за псе луталице; простор за третман животињског отпада)
 • набавка контејнера за уклањање животињског отпада
 • набавка теретне ваге

2.    Потписан протокол о сарадњи, размени информација и заједничкој акцији у случају избијања заразних болести у пограничном региону


Овај резултат представља само први корак у процесу дугорочне сарадње. Његов циљ јесте институционализација сарадње између надлежних служби са обе стране границе (зоохигијенске службе, ветеринрске инспекције ).


3.    Повећан степен превенције


Овај резултат представља веома важну компоненту пројекта. Сходно томе, у општинама Кикинда, Чока и Нови Кнежевац ( Србија ), односно, у општини Макó, биће организована едукативна кампања ( новембар-децембар 2010.) која ће индивидуалим пољопривредним произвођачима, задругама, удружења пољопривредника, пружити све релевантне и стручне информације о начинима превенције заразних болести. То укључује предавања у свим насељеним местима и месним заједницама, као и израду и дистрибуцију едукативних брошура. Такође, ова кампања презентоваће све остале резултате пројекта и тако пружити информације о активностима надлежних служби у овој области. То значи представљање рада зоохигијенских служби у Кикинди и Макó ( уклањање животињског отпада, третман паса и мачака луталица ), представљање рада ветеринарских инспекција, пољопривредних стручних служби, институција које се баве заштитом јавног здравља.


4.    Формирана информатичко-логистичка подршка институцијма и службама које се баве мониторингом и заштитом здравља животиња


Овај резултат првенствено се односи на креирање интернет портала ( Интернет сајт) на коме ће бити доступне све информације о активностима надлежних служби, стању на терену, контактима итд. Такође, овај сајт имаће и саветодавну рубрику, са стручним текстовима, као и са могућношћу постављања питања. Сајт ће бити двојезичан ( српски и мађарски ) и биће редовно ажуриран новим подацима.


ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА


Финансијска вредност пројеката "Animal health responsibility" износи 161.578,00€. У складу са правилима Програма, Европска унија финансира 85% од укупне вредности, односно 137.341,00€, док је остатак од 15% обавеза партнера.


Што се партнера на пројекту тиче, учешће у финансирању је следеће:


Општина Кикинда


Укупна вредност: 82.920,00€
Сопствено учешће: 12.438,00€
ЕУ: 70.482,00€


Communal Nonprofit Ltd. of Makó


Укупна вредност: 78.658,00€
Сопствено учешће: 3.933,00€
Државно суфинансирање ( држава Мађарска ): 7.866,00€
ЕУ: 66.859,00€
ТРАЈАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТОМ


Пројекат "Animal health responsibility" трајаће од 1. јула до 31. децембра 2010. године и у његовој имплементацији учествоваће тим састављен од представника оба партнера. Техничку подршку и надзор над реализацијом врши "Заједнички технички секретријат" Програма ( Будимпешта ), док су на националном нивоу то Министарство финансија Републике Србије ( Србија ) и Национална агенција за развој ( Мађарска ).  


 

 Радна посета Makó, Мађарска

5-6 август 2010.


Улога зоохигијенске службе у локалној заједници


 У оквиру прекограничног пројекта „Animal health responsibility“ који заједнички реализују општина Кикинда и Makói Kommunális Nonprofit Kft., у Makó-у је 5. и 6. августа одржан форум на тему улоге и значаја зоохигијенских служби у локалним срединама.


Скуп је отворио градоначелник Makó-a, Dr. Buzás Péter, истакавши велики значај овог пројекта како за  град Makó, тако и за цео микрорегион. Он је изразио своје задовољство успостављеном сарадњом и истакао да је оваква врста пројеката прави модел којим се могу решити заједнички проблеми. Поред њега, присутнима се обратила се и Józsefné Mágori, републичка посланица из Makó-a, која је истакла значај програма прекограничне сарадње у оквиру ИПА. Њен закључак био је да локалне самоуправе морају искористи прилику коју нуде прекогранични програми, с’обзиром да на тај начин могу обезбедити средства за унапређење свог рада.


 Након тога, присутнима се, као представник општине Кикинда, обратио Владо Крејић, члан Општинског већа задужен за привреду и пољопривреду. Он је изложио планове општине Кикинда у области зоохигијене и навео да је ово само први корак који ће општина Кикинда направити у наредном периоду. У том смислу, он је нагласио важност пројекта “Animal health responsibility” као значајног дела у целовитом решавању проблема анималног отпада, односно проблема паса и мачака луталица у општини Кикинда. Планове локалне самоуправе у Кикинди објаснио је и Небојша Лакета, директор Јавне агенције за пољопривреду и малу привреду. Он је описао како теку радови на прихватилишту у Кикинди, као и колико ће овај пројекат допринети његовом даљем раду.


 Форум се бавио и питањима законодавног оквира за рад зоохигијенских служби, као и стандардима који се у том правцу морају испунити. На ту тему говорили су:  Nándor Nagy, директор Makói Kommunális Nonprofit Kft, Dr. Tóth Erika, ветеринар, Nagy Erika, инспектор службе јавног здравља, Dr. Bugyi Györgyi ÁNTSZ, Makó, Dr. Nagy Lajos, ветеринар, Kiss Béláné члан већа, Szabó Sándor József члан већа, Palotai Péter, члан већа, Baranyi Sándor, председник градског оперативног већа, Gilicze János, члан локалне самоуправе. Што се представника општине Кикинда тиче, Форуму су присуствовали: Јулијана Јованић, помоћница председника општине, Душко Француски, заменик директора Јавне агенције за пољопривреду и малу привреду, Елвира Ковач, Јавна агенција за пољопривреду и малу привреду, Ксенија Лакета, ветеринарски инспектор, Управа за ветерину - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, Јован Родић, менаџер пројекта.


 Други дан ове радне посете облежио је одлазак у Tótkomlós, где је четворо представника општине Кикинда имало прилику да види сабирни центар за прикупљање животињског отпада. Овај центар поседује најсавременију опрему и испуњава све стандарде и прописе ЕУ. У разговору са домаћинима Кикинђани су могли да виде технологију која се примењује, односно процедуре којима се центар руководи у раду. Наредни састанак партнера договорен је за крај августа када ће представници општине Makó боравити у дводневној посети Кикинди.

 

 Радна посета Кикинда

30-31 август 2010.


Улога зоохигијенских служби у локалним заједницама

 У оквиру прекограничног пројекта у Кикинди је 30. августа одржан стручни скуп на тему улоге и значаја зоохигијенских служби у локалним заједницама. Скуп је одржан у „Центру за стручно усавршавање“ и њему су присуствовали: председник општине Кикинда, Илија Војиновић, чланови Општинског већа Владо Крејић и Имре Кабок, помоћница председника Гордана Булатовић, директор Јавне агенције за пољопривреду и малу привреду Небојша Лакета. Такође, присутни су били представници партнера из Мађарске, на челу са директором комуналног предузећа Мако, Нађ Нандором, као и представници суседних општина Чоке и Новог Кнежевца. На позив општине Кикинда скупу су присуствовали помоћник Управе за ветерину Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Горан Милошев, као и представници Завода за јавно здравље Кикинда.

 Отварајући састанак председник општине Кикинда, Илија Војиновић, истакао је велики значај овог пројекта који, као такав, представља важан корак ка системском решавању проблема паса луталица и проблема анималног отпада.
У свом обраћању Нандор Нађ се захвалио домаћинима на гостопримству нагласивши да је овај пројекат од великог значаја за даљи рад комуналног предузећа у Макоу. Он је посебно истакао едукативну компоненту пројекта, с'обзиром да она предвиђа информисање и едукацију становништва о начинима и могућностима превенције заразних болести.
Говоривши о стандардима које свака зоохигијенска служба треба да испуни, помоћник директора Управе за ветерину, Горан Милошев, истакао је да ће кикиндска зоохигијенска служба испуњавати највише стандарде истовремено најављујући посету министра пољопривреде, водопривреде и шумарства, Саше Драгина, приликом његовог отварања.

 Након скупа, радна посета је настављена састанком на коме је дефинисана динамика едукативне кампање, као и садржај и форма брошуре која ће у ту сврху бити израђена.

Наредног дана гости из Макоа су обишли комплекс у којем ће бити смештена кикиндска зоохигијенска служба, а након тога одржан је састанак о на тему интернет сајта који ће партнери овим пројектом покренути.

 

 Прегледајте све текстове из рубрике