Grb Kikinde

Пројекти

Пројекти...

Развој локалне самоуправе - Developing local government

 

 

Саопштење за јавност
24. септембар 2010.

 
ПЕТ МИЛИОНА ЕВРА ЗА ОПШТИНСКЕ ПРОЈЕКТЕ
 
Делегација Европске уније у Републици Србији и Стална конференција градова и општина организовали су 24. септембра 2010. године у Београду, свечану промоцију уговора са градовима/општинама којима су одобрени пројекти на основу првог позива у оквиру EXCHANGE 3 програма.
 
Божидар Ђелић, потпредседник Владе Републике Србије је навео да је 10 милиона евра одређено за програм EXCHANGE 3 и изјавио: „Данас ће 29 општина и градова из Србије потписати уговоре вредне 5 500 000 евра за унапређење живота у локалним срединама, од развоја стратегија управљања чврстим отпадом, преко успостављања Географског информационог система, унапређења могућности инвестирања у туризам, јачања локалних финансија. То су сви елементи побољшања пословне климе и могућности за инвестирање и побољшање живота“.
 
„EXCHANGE 3 програм представља велики успех, јер стимулише сарадњу и размену искуства између општина из Србије и Европске уније. С једне стране, ова сарадња ће побољшати квалитет услуга за грађане на локалном нивоу, у економској, социјалној и културној сфери, док ће с друге, директно укључити локалне актере у процес који сваки дан, корак по корак, приближава Србију Европској унији. И на крају, ови пројекти стављају грађане Србије у сам центар процеса одлучивања што је и кључна вредност Европске уније“, истакао је Винсент Дежер, шеф Делегације Европске уније у Републици Србији.
 
„Захваљујем се Делегацији Европске уније у Републици Србији, на континуираном залагању за развој локалне самоуправе. Програм EXCHANGE 3 представља наставак успешне сарадње која је у великој мери обележила пут Србије ка чланству у Европској унији. Посао још није завршен, наше друштво на свом путу и даље мора проћи кроз многе промене у свим сферама живота, надам се да ћемо уз помоћ пријатеља савладати све препреке и доћи на циљ који наши грађани са пуним правом ишчекују и постати пуноправан члан породице европских народа“, рекао је Ђорђе Станичић, генерални секретар СКГО.
 
Први позив је расписан 10. децембра 2009. године, а пројекти за циљ имају јачање капацитета локалних власти за унапређење услуга и стимулисање локалног развоја у складу са развојним приоритетима. Носиоци пројекта могли су бити само локалне власти (град, општина или градска општина) из Републике Србије и морали су да конкуришу са најмање једном партнерском локалном самоуправом (град, општина, градска општина) са територије Републике Србије или из државе чланице Европске уније. Поред обавезних партнера, као партнери су могли учествовати и НВО регистроване у Србији, развојне агенције регистроване у Србији, организације/институције које су делимично/потпуно финансиране из републичког или градског/општинског буџета, као и регионалне власти из земаља чланица ЕУ.
 
Пројекти су одобрени следећим градовима/општинама: Димитровград, Нова Варош, Зрењанин, Ариље, Жагубица, Чајетина, Сента, Гаџин Хан, Пожаревац, Бач, Чачак, Блаце, Владичин Хан, Коцељева, Рача, Беочин, Звездара - Београд, Трстеник, Вршац, Палилула - Ниш, Житорађа, Ниш, Кикинда, Чока, Књажевац, Нови Сад, Лазаревац - Београд, Крушевац и Жабаљ. Укупно 54 градова и општина ће учествовати у реализацији пројеката. Поред наведених 29, још 25 локалних самоуправа ће бити укључено у реализацију само као партнери. Величина донације износи између 100 000 и 300 000 евра за финансирање подршке, студијских посета и мањих инвестиција (до 50 000 евра). Укупна вредност одобрених пројеката је 5.547.338 евра, од чега 4.864.224 евра представља допринос ЕУ, док износ од 683.113 евра представља допринос локалних самоуправа.
 
За додатне информације можете се обратити Жељку Крнетићу, сараднику у Служби за информисање СКГО путем телефона 011/3223-446, 064/870-3352 или електронски на zeljko.krnetic@skgo.org.
 

 

 


Развој локалне самоуправе - Developing local government

Увод


Делегација Европске уније у Републици Србији је децембра 2009. године расписала позив локалним самоуправама за подношење предлога пројеката у оквиру програма EXCHANGE 3. Како је самим програмом истакнуто, његов основни циљ је „јачање капацитета локалних власти за унапређење пружања услуга и стимулисање локалног развоја у складу са дефинисаним приоритетима“. Расписујући позив Делегација је одредила и  десет области по којима локалне самоуправе могу конкурисати за средства:


 • Добро управљање и општински менаџмент
 • Општинске финансије
 • Комуналне услуге
 • Животно окружење
 • Питања заштите животне средине
 • Просторно планирање
 • Социјална политика и развој
 • Локални економски развој
 • Образовање
 • Општинске услуге


Сходно наведеним циљевима и областима, Општина Кикинда је у партнерству са Општином Инђија, креирала и конкурисала са пројектом “Developing local government“ (Развој локалне самоуправе).


Циљеви


Општи циљ пројекта  „Развој локалне самоуправе“ је јачање капацитета локалне самоуправе у Кикинди кроз повећање ефикасности и транспарентности њеног рада, а са тежњом повећања квалитета услуга крајњим корисницима.  Из овако дефинисаног општег циља проистекли су и конкретни пројектни циљеви:


 • Унапређење постојећих модела е-управе ( увођење тзв. Система 48 и коцепта One stop shop – Јединствени шалтер за издавање дозвола )
 • Подизање капацитета запослених у локалној самоуправи
 • Успостављање брже и ефикасније комуникације грађана и привредника са локалном самоуправом
 • Успостављање ефикасније координације између Општинске управе, јавних установа и предузећа
 • Повећање транспарентности рада локалне самоуправе
 • Брже решавање комуналних проблема


Резултати


Резлтати пројекта директно произлазе из његових циљева и остварење свакога од њих условљено је реализацијом свих осталих. 


 • Имплементиран Систем 48 у општини Кикинда

Крајњи ефекат рада Система 48 биће видљив кроз интеракцију локалне самоуправе и крајњих корисника ( грађани, привредни и цивилни сектор ). Другим речима, реализацијом овог пројекта корисници ће имати могућност не само да брзо и  лако пријаве комунални проблем, већ да очекују и брз одговор и решење. У овом случају, процедура ће бити следећа.

Када запослени у Општинској управи – Услужном центру прими захтев, било путем електронске поште, СМС-ом, телефоном или лично, у зависности од природе захтева он га прослеђује надлежном органу, без обзира да ли се ради о Општинској управи или о неком јавном предузећу. Након тога, надлежни орган је дужан да у року од 48 сати поступи по захтеву и да одговор врати назад у Услужни центар. Након тога, информација се шаље подносиоцу захтева и то на исти начин на који је захтев достављен. Овде је битно поменути и да ће сви захтеви, заједно са одговорима, бити доступни на интернет страници општине Кикинда.


Обавеза локалне самоуправе биће да све захтеве грађана решава у року од 48 сати, а уколико то није могуће,  да објасни зашто.


Овим путем биће постигнуте две врсте резултата. Као прво, биће побољшана и убрзана комуникација између грађана и локалне самоуправе. Као друго, то ће довести до ефикаснијег рада локалне самоуправе и до могућности мерења њеног учинка


 • Имплементиран концепт „Јединствени шалтер за издавање дозвола“ – One stop shop

Реализација пројекта „Развој локалне самоуправе“ подразумева и оснивање јединственог шалтера за издавање дозвола. То значи,  да грађани и други корисници све своје захтеве и решење достављати и примати на једном месту, у контакту са једним службеником, без потребе да се обраћају другим општинским јавним предузећима или установама.  То ће значајно скратити читаву процедуру, али и смањити трошкове грађана.


 • Поред наведених резултата, пројекат „Развој локалне самоуправе“  имаће низ других резултата, попут повећаног учешћа грађана у раду локалне самоуправе, повећане могућности контроле општинске управе и јавних предузећа, повећане транспарентности рада локалне власти и што је најважније, повећаног задовољства грађана и других корисника услугама локалне самоуправе


Финансијска вредност и трајање пројекта


Укупна финансијска средства за реализацију пројекта „Развој локалне самоуправе“ износи 112.607 €, од чега Делегација ЕУ суфинансира 90%, односно 101.346,3 €, док је учешће општине Кикинда 10%, тј. 11.260,7 €.

Пројекат ће бити реализован у општини Кикинда, у периоду од септембра 2010. до септембра 2011. године.

Прегледајте све текстове из рубрике