Grb Kikinde

Пројекти

Пројекти...

Зелени Банат

 

 

 

ПРОЈЕКАТ „ЗЕЛЕНИ БАНАТ“ – почела предавања у основним школама Општине Кикинда

 Током априла и маја месеца у оквиру пројекта „Зелени Банат“ одржано је више од 20 предавања у свим основним школама општине Кикинда. Пројекат „Зелени Банат“ реализује се у партнерству Oпштинe Кикинда и Општине Жомбољ, а у оквиру „ИПА Програма прекограничне сарадње Румунија-Србија“.

С обзиром да један од циљева наведеног пројекта представља едукација младих и подизање њихове еколошке свести, Општина Кикинда је у протекла два месеца организовала серију предавања из области заштите животне средине. Предавања су, у сарадњи са наставним особљем, организована у оквиру редовних школских активности, а њихова реализација поверена је стручњацима из Завода за јавно здравље Кикинда. Током априла месеца 355 ученика седмих разреда присуствовало је предавањима, док је током маја тај број био 242 ученика.

Читав циклус предавања трајаће осам месеци и у том периоду предавачи, заједно са наставним особљем, обрадиће све значајне теме које се тичу квалитета и заштите животне средине. Оквирни план предавања, односно теме, су следеће:

 • Шуме су плућа града и села
 • Очувајмо озонски омотач, спречимо ефекат стаклене баште
 • Улога деце у очувању и унапређењу квалитета животне средине
 • Незагађене река и језера – благодет сваког региона
 • Очувајмо квалитет ваздуха – унапредимо здравље
 • Деца имају праву на хигијенски исправну воду
 • Комунални отпад загађује животну средину
 • Физичка активност деце у очуваној животној средини – рецепт за здрав живот

Битно је напоменути да се едукативна компонента пројекта не завршава само на предавањима. Пројекат „Зелени Банат“ ће током октобра и новембра организовати низ радионица и семинара за сву децу основношколског узраста.  

 


 

 

УВОД


Банат је регион који се простире у три европске државе, Мађарској, Румунији и Србији. Међутим, без обзира на поменуту чињеницу, еколошки проблеми читавог региона су исти или слични у свим земљама. Ово се посебно односи на пограничну област Румуније и Србије, која је у географском и еколошком смислу, кохерентна целина.

Најизраженији проблем румунског и српског дела Баната је изузетно слаба пошумљеност. Према подацима, пошумљеност у европским земљама износи око 29%, и Република Србија се креће у тим оквирима са степеном пошумљености око 27%. Ипак, одређене разлике међу регионима свакако постоје: Централна Србија – 32,8%, Косово и Метохија 39,4%, Војводина 6,8%. Са друге стране, пошумљеност Републике Румуније износи 29%, уз исто тако, постојање разлика међу одређеним деловима земље. Уколико анализирамо ове податке, еколошки проблеми и изазови Баната постају потпуно јасни. Примера ради, пошумљеност Општине Кикинда је испод 1% и она је најобешумљенија општина у Војводини. Сличан проблем, мада у нешто мањем обиму, постоји и са румунске стране границе, у жупанији Тимиш.


Један од одговора на наведене проблеме јесте и пројекат „Зелени Банат“. Он представља резултат партнерства Општине Кикинда и Општине Жомбољ у оквиру „Програма прекограничне сарадње Румунија – Србија“ и усмерен је ка решавању еколошких изазова, посебно проблема слабе пошумљености. Једна од главних пројектних активности јесте пошумљавање 45 хектара земљишта у Општини Кикинда, као и пошумљавање 22.4 хектара тла са друге стране границе, у Општини Жомбољ. Позитивни резултати ових активности су бројни и огледају се у смањењу аерозагађења, смањењу брзине и удара ветрова, спречавање ерозије, очување биодиверзитета итд.


Ипак, иако је пошумљавање веома важна пројекта активност, пројекат „Зелени Банат“ се није зауставио само на томе. Он укључује још две компоненте.


Прва од њих је развој еколошке свести локалне заједнице о неопходности очувања зелених површина, и уопште о неопходности очувања животне средине. У том циљу, Општина Кикинда ће током осам месеци, у сарадњи са свим основним школама, организовати предавања на тему заштите животне средине за све заинтересоване ученике седмих и осмих разреда. Њихова едукација, као генерације која остаје одговорна за стање животне средине, представља неопходан предуслов одрживог развоја, и стога, она је један од главних настојања пројекта „Зелени Банат“. Друга компонента пројекта јесте успостављање прекограничне сарадње међу експертима из Румуније и Србије. Мотив за овакву активност лежи у сличности и недељивости еколошких проблема који, из тог разлога, морају бити решавани сарадњом партнера са обе стране границе. Такође, ова пројектна компонента обухвата и подизање техничких капацитета надлежних служби, што у овом случају значи помоћ и  набавку опреме за Завод за јавно здравље Кикинда, као једине такве институције у нашем региону.

Закључак који се из свега наведеног може извући је да се пројекат „Зелени Банат“ састоји из три главне компоненте. Међутим, ова подела може се посматрати само условно. Сложеност еколошких проблема и решења, захтева велики број различитих активности које су међусобно условљене. Из тог разлога, пројекат „Зелени Банат“ тежи бројним специфичним циљевима и обухвата бројне активности и циљне групе.


ПАРТНЕРИ И САРАДНИЦИ


Као што је наведено, пројекат „Зелени Банат“ има два пројектна партнера:

 

 • Општина кикинда – Водећи партнер
 • Општина Жомбољ

 

На овом месту важно је истаћи и улогу Завода за јавно здравље Кикинда чији експерти ће, између осталих активности, вршити припрему и реализацију процеса едукације.


РЕЗУЛТАТИ И АКТИВНОСТИ

 

 • Повећана пошумљеност пограничног региона – пошумљено преко 66 хектара земљишта у Румунији и Србији
 • Успостављена сарадња међу стручњацима и надлежним службама за заштиту животне средине – редовни састанци међу експертима, анализа еколошких изазова и предлагање решења
 • Унапређени технички капацитети надлежних служби – набављен фотометар за Завод за јавно здравље Кикинда
 • Унапређена еколошка свест локалне заједнице – одржано око 80 предавања у свим основним школама у трајању од осам месеци; спроведена медијска кампања
 • Повећана видљивост еколошких проблема и изазова

 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА


Oдобрени буџет пројекта „Зелени Банат“ износи 465.841,00 евра, од чега Европска унија финансира 85%, односно 395.964, 85 евра.


Буџет Општине Кикинда износи 297.506 евра, од чега је суфинансирање општине 44.625,9 евра.


ТРАЈАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТОМ


Пројекат „Зелени Банат“ траје 17 месеци, од децембра 2010. до маја 2012. године. Његову имплементацију спроводиће Пројектни тим састављен од представника оба партнера. Такође, надзор и усмеравање имплементације вршиће и Управни одбор пројекта који се састоји од највиших представника општина Кикинда и Жомбољ. Техничку подршку и надзор врши Заједнички технички секретаријат са седиштем у Темишвару, док су на националном нивоу то Министарство финансија Републике Србије (Србија) и Министарство регионалног развоја и туризма (Румунија) у својству Управног органа читавог „Програма прекограничне сарадње Румунија – Србија“.

Прегледајте све текстове из рубрике