Grb Kikinde

Пројекти

Пројекти...

Компензаторско образовање ромске деце у школи

 Општина Кикинда је у периоду од 01.04.2007. до 01.06.2007. године у сарадњи са ОЕБС - Мисијом у Србији реализовала пројекат "Компензаторско образовање ромске деце у школи".

 

Пројекат се бавио креирањем услова за еманципацију и интеграцију националне заједнице Рома у друштво путем образовања, стварањем уједначених услова за образовање све деце путем механизама компензаторског утицаја, у циљу очувања аутентичности ромског језика, културе, традиције, ублажавања и уклањања језичке баријере, развијања толеранције и прихватања различитости међу људима, култивисањем и оплемењивањем навика ромске деце и њихових породица у складу са нормама друштвено прихватљивог понашања.

 

Основна циљна група пројекта су деца основношколског узраста из 7 основних школа на територији општине Кикинда у којој ромска деца гравитирају у већем броју, деца из социо-економски и образовно депривираних средина. Пројекат је укључио 300 корисника, око 200 ромске и 100 неромске деце, као и родитеље деце.

 

 У оквиру пројекта организован је радионичарски рад са децом и рад са њиховим родитељима: реализовано је укупно 126 радионица из коомпензаторског програма са сценаријима креативних садржаја (комуниколошки садржаји, машталишта, играонице, драмске игре, ликовни и музички садржаји) намењених деци; и 49 радионица са промоцијом породичног учешћа;

 

Остварен обухват деце рекреативном наставом – једнодневним излетом у Београду (посета ЗОО-врту, Планетаријуму и Ваздухопловном музеју на Сурчину).

 

У два наврата реализована је посета Народном позоришту Кикинда, у оквиру које су деца одгледала представе „Ивица и Марица“ и „Црвенкапица и зли вук“, као и Народном музеју где су деца била у прилици да погледају и 3Д филм о мамуту.

 

За свако дете, учесника пројекта, обезбеђен је поклон пакет са гардеробом и школским прибором, а деци су обезбеђени и уџбеници за наредну школску годину.

 

Пројекат вредности око 1 630 000,00 динара финансирали су Оебс - мисија у Србији и општина Кикинда.

Прегледајте све текстове из рубрике