Grb Kikinde

Пројекти

Пројекти...

Електронско гласање

Структура финансирања пројекта:
- Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу: 2.602.000 динара (63,39%)
- Општина Кикинда: 1.502.940 динара (36,61%)

Укупна вредност пројекта је 4.104.940 динара.

Трајање пројекта: 8 месеци, односно до 13.8.2012.

elektronsko glasanjeДосегнувши висок ниво и импелментирајући концепт е-управе наметнула се додатна потреба за уврштавањем модула електронских седница Скупштине општине, као и Општинског већа, који је Општина Кикинда кренула да реализује својим средствима. Управо ради повећања транспарентности и ефикасности рада Скупштине Општине, као и рада Управе, таргетовајући одборнике СО као циљну групу, а грађане општине Кикинда као кориснике, унапређење овог система у оквиру модернизације управе је од велике важности за Општину.

Општина Кикинда је у последњих неколико година реализовала низ пројеката који се односе на унапређење рада управе, који су били у складу са њеном усвојеном Локалном стратегијом одрживог развоја 2010- 2014.

Општи циљ пројекта јесте унапређење функционалности сектора управе и Скупштине општине Кикинда, ради модернизације управе и примене информационо-комуникационих технологија. Реализација општег циља, поред наведеног, унапредиће транспарентност рада локалне самоуправе, као и однос према крајњим корисницима.

Специфични циљеви пројекта:
1. Увођење система електронсог гласања и електронских седница
2. Повећање транспарентности рада локалне самоуправе

Предности модернизације система Управе и СО Кикинда огледају се у оптимизацији времена потребног за припрему седница, као и огромној уштеди материјала, повећању доступности информација и др. Природа партнерства са Регионалним центром за развој „Банат“ из Зрењанина лежи у чињеници да је она прва развојна институција која се бави регионалним друштвено економским развојем на територији АП Војводине. Оваква сарадња представља само наставак дуготрајне и интензивне сарадње РЦР „Баната“ и Општине Кикинда. Унапређењем знања одборника и свих других релевантних чинилаца Општине Кикинда, РЦР „Банат“ на тему е-управе са акцентом на електронско гласање, приближиће концепт значаја употребе система у свакодневном раду и отклониће недоумице везане за функционисање система. Као предност имплементације пројекта истиче се доступност информација 24 сата, 7 дана у недељи свим члановима Скупштине, а аутоматско публиковање података на веб порталу Општине повећава транспарентност рада у односу на све грађане општине Кикинда, као и бржу доступност информација медијима.

Прегледајте све текстове из рубрике