Grb Kikinde

Пројекти

Пројекти...

Заштита здравља животиња - Animal Health Protection

Општина Кикинда ове године започиње реализацију још једног пројекта који се финансира из средстава Европске уније. Реч је о пројекту из програма прекограничне сарадње Мађарска Србија који представља наставак сарадње између општина Кикинда и Мако као и Јавне агенција за пољопривреду и малу привреду општине Kикинда и Непрофитног комуналног предузећа ''Makói Kommunális Nonprofit Kft'' из Макоа.

Пројекат под називом ''Заштита здравља животиња'' је наставак пројекта ''Одговорност за здравље животиња'' који је успешно реализован пре две године.

У претходном пројекту је основана и опремљена зоохигијеничарска служба у Кикинди. У Општини Мако реновиран је и опремљен простор за третман животињског отпада. Како је један од циљева првог пројекта био успостављање дугорочне сарадње нови пројекат је доказ да се и овај циљ остварује.

У оквиру пројекта ''Заштита здравља животиња'' у општини Кикинда биће изграђена и опремљена Хладњача за нешкодљиво одлагање животињског отпада.

Вредност пројекта

Укупна вредност пројеката ''Заштита здравља животиња'' износи 257.102,00 € од тога сваком партнеру припада:

Communal Nonprofit Ltd. of Makó

Укупна вредност: 130.922,00 €
Сопствено учешће: 6.546,10 €
Државно суфинансирање ( држава Мађарска ): 13.092,20 €
Европска Унија: 111.283,70 €

 

Општина Кикинда

Укупна вредност: 126.180,00 €
Сопствено учешће: 18.927,00 €
Европска Унија: 107.253,00 €

Трајање пројекта

Реализација пројекта траје годину дана од 01.01.2013. до 31.12.2013. Пројекат реализујe заједнички пројектни тим састављен из чланова општинских пројектних тимова Кикинде и Макоа.
За део пројекта који се односи на здравље животиња задужени стручњаци из Communal Nonprofit Ltd. of Makó и Јавне агенција за пољопривреду и малу привреду општине Kикинда.

  


Прегледајте све текстове из рубрике