Grb Kikinde

Пројекти

Пројекти...

Кикинда - наш заједнички дом

 

Кикинда - наш заједнички дом је пројекат финансиран од стране европске Уније у оквиру ИПА 2011 програма. Главни корисници овог пројекта су избегла и интерно расељена лица у општини Кикинда. Циљ пројекта је подизање квалитета живота код циљне групе кроз побољшање стамбених услова породица корисника. Пројекат траје од јуна 2013 до септембра 2014.године а подразумева помоћ у грађевинском материјалу, машинама и опреми за укупно 50 породица у максималном износу гранта од 115.000 евра.

Пројекат се одвија у неколико фаза:

  • Расписивање огласа за помоћ у виду грађевинског материјала, машина и алата
  • Провера пријава на терену
  • Формирање листе корисника
  • Набавка грађевиснког материјала и машина
  • Испорука машина, испорука и уградња грађевиснког материјала

тендерска документација: Tender dossier III-320-128-9 supply of construction material

Измењен документ

Измењен документ II

Clarification III-320-128-9 supply of construction material
 

Прегледајте све текстове из рубрике