Grb Kikinde

Пројекти

Пројекти...

Мрежа мобилности радне снаге у прекограничној области

У оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Румунија – Србија Град Кикинда реализује пројекат „Labor Mobility Network in the Cross-border Area“ – Мрежа мобилности радне санаге у прекограничној области.

Пројекат „Мрежа мобилности радне снаге у прекограничној области“ има за циљ да се на основу заједничких прекограничних акција румунских и српских учесника постигне више избалансиран и одржив друштвено-економски развој румунско-српске пограничне области – повећањем укупне конкурентности привреде у овом подручју, пружањем подршке бољој припремљености људи да пронађу нова радна места у прекограничној области уз повећање економске диверсификације и допринос раду и миграцији запослених у циљном подручју пројекта.

Реализацијом овог пројекта подићићемо ниво сарадње између главних актера у области тржишта рада стварањем мреже рада у прекограничној области и покретањем нове услуге у виду сајмова рада. То ће бити мешовити сајмови са компанијама и незапосленим лицима са обе стране границе који имају за циљ да подизање свести о добијању посла у прекограничним областима. Осим тога, припремићемо заинтересована незапослена лица за рад у Румунији кроз учење и разумевање језика, препознавања социјалних и културних разлика и сличности, упознавања са законима из области рада, социјалне и здравствене заштите...

Вредност пројекта
Укупна вредност пројекта „Labor Mobility Network in the Cross-border Area“ је 182.791,52 евра, а вредност пројекта који спроводи Град Кикинда износи 18.631,37 евра.

Трајање пројекта
Пројекат траје 15 месеци, а са реализацијом се почело 16. маја 2017. године.

Прегледајте све текстове из рубрике