Grb Kikinde

Пројекти

Пројекти...

ECOLAKES

Пројекат “Рехабилитација екосистема и очување природних добара у Жомбољу и Кикинди” - скраћено “ECOLAKES” - је пројекат који ће Град Кикинда реализовати у партнерству са Општином Жомбољ. Може се рећи да је ово наставак успешне, дугогодишње сарадње коју су два братска града већ успоставила у бројним областима, што значи да је “ECOLAKES” још један корак ка даљем јачању успостављене прекограничне сарадње.

 

Пројекат се спроводи у оквиру “Интерег-ИПА Програмa прекограничне сарадње Румунија-Србија” и његово трајање је 18 месеци, од априла 2021. године до септембра 2022. године. Укупна вредност пројекта је 787.736,97 еура, при чему одобрени буџет Града Кикинде износи 413.077,12 еура. У складу са правилима Програма, суфинансирање ИПА програма обухватиће 85% оправданих трошкова, док је остатак обавеза пројектних партнера.

Основни циљеви пројекта јесу унапређење квалитета животне средине у пограничној области и подизање еколошке свести грађана. Носеће активности подразумеваће уређење појединих локација у Жомбољу и Кикинди, као и информативно/образовну кампању којом ће се различите циљне/узрасне групе информисати о значају и начинима очувања животне средине на локалном нивоу.

Што се тиче Града Кикинде, једна од основних активности усмерена је на даље уређење простора “Старог језера”, као највеће урбане, “зелене” зоне у граду. То значи да ће део тог простора бити додатно уређен, односно да ће се потез од ободног канала ка комплексу СЦ “Језеро”, претворити у зону за одмор и рекреацију. Предвиђено је комплетно партерно и парковско уређење тог простора, почевши од изградње пешачких стаза, поставке клупа и другог урбаног мобилијара, поставке осветљења, па до озелењавања и изградње система за заливање. Поред тога, пројектом ће бити постављено пет аератора у самом језеру, чиме ће се повећати квалитет воде и подстаћи биодиверзитет. С обзиром да је намера Града Кикинде да трајно уреди и заштити читав комплекс, пројекат предвиђа и израду студије о подизању квалитета воде како у самом језеру, тако и у ободним каналима (сличне радове и активности спровешће и Општина Жомбољ на својој територији).

Паралелно са наведеним радовима, одвијаће се и кампања подизања еколошке свести. Основна циљна група јесу наши најмлађи суграђани, односно деца школског узраста, за које ће бити организоване радионице и кампови путем којих ће они стећи знање о главним еколошким изазовима и начинима њиховог решавања. Наравно, информативна кампања се неће ограничити само на њих.

На послетку, пројекат је предвидео и сарадњу стручних служби партнерских градова. С обзиром да еколошки проблеми не познају државне границе и не заустављају се на њима, потребно је успоставити сарадњу међу службама за заштиту животне средине како би се лакше идентификовали заједнички проблем и разменила искуства и знања на њиховом ефикасном третману.

Пројектне активности биће реализоване са обе стране границе и спроводиће их заједнички оба партнера - Град Кикинда и Општина Жомбољ. Крајњи резултат коме се тежи јесте очувана и здрава животна средина на локалном нивоу, што ће допринети унапређењу укупног квалитета живота грађана партнерских градова. То је циљ коме тежимо, а пројекат “ECOLAKES” је један од важних корака на том путу.

Сарадња изван граница!
Интерег-ИПА Програм прекограничне сарадње Румунија-Србија је финансиран од стране Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) и суфинансиран од стране држава учесница програма.

 

Име пројекта: Рехабилитација екосистема и очување природних добара у Жомбољу и Кикинди (e-MS: RORS -373)

Уредник: Град Кикинда

Датум објављивања: април 2021.

Садржај овог материјала не представља званични став Европске уније.

У случају притужби, контактирајте нас слањем имејла на адресу: romania-serbia@mdrap.ro

Прегледајте све текстове из рубрике