Grb Kikinde

Пројекти

Пројекти...

Kанцеларија за ромска питања

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РОМСКА ПИТАЊА Скупштине општине Кикинда отворена је 15.јануара 2005. године, као орган локалне управе. Пун назив Канцеларије је:

Република србија
Аутономна покрајина Војводина
СО Кикинда
Канцеларија за ромска питања

Адреса : Семлачка бр.10, Кикинда 23300;
Телефон: 0230/21169;

Основни циљ и смисао постојања Канцеларије је делотворна интеграција ромске популације у процесу одлучивања на општинском нивоу и шире.

Канцеларија свој рад базира на Нацрту стратегије за „Интеграцију и давање нових овлашћења Ромима“. Према овом Нацрту основни надлежни сегменти рада и ангажовања Канцеларије за ромска питања на територији општине Кикинда су:

 • Образовање Рома
 • Проблеми становања Рома
 • Запошљавање и остваривање већих економских права Рома
 • Већа доступност здравствене заштите
 • Доступност социјалне заштите
 • Питања азиланата повратника
 • Решавање проблема личних исправа Рома
 • Специфичан положај жена Ромкиња
 • Информисање (медији)
 • Култура
 • Проблеми друштвене неравноправности Рома

За очекивати је да ће се ангажовањем Канцеларије кроз рад на наведеним сегментима отворити простор за један свеобухватан и успешан, дугорочни процес имплементације ромске популације у друштвене и економске токове наше заједнице, што је иначе предвиђено као један од корака у низу ка интеграцији СЦГ у ЕУ.

Основни постулат у остваривању зацртаних циљева Канцеларије за ромска питања јесте ослањање на постојеће правне прописе.

Решењем општинске Управе СО Кикинда под бр. III-03-112-29/2005 од 16.марта 2005. године, Томо Лакатош је именован за координатора за ромска питања СО Кикинде.

У смислу остваривања позитивних резултата и зацртаних циљева координатор за ромска питања треба да координира односно усмерава рад: локалне Управе, ромске националне мањине, ресорних министарстава, Националног савета Рома
Прегледајте све текстове из рубрике