Grb Kikinde

Пројекти

Пројекти...

Социјална политика

 Општина Кикинда је у априлу 2007. године конкурисала и одобрено јој је учешће у Пројекту пружања подршке спровођењу Стратегије развоја социјалне заштите. Пројекат представља заједнички програм Одељења за међународни развој Велике Британије (ДФИД) и Министарства спољних послова Краљевине Норвешке (НМСП) и вредан је око 5 милиона евра (ДФИД– око 3,5 милиона евра, НМСП– око 1,6 милиона евра). Период за реализацију овог програма је 2007-2009. година. Пројекат спроводи Министарство рада и социјалне политике, уз подршку британске консултантске фирме Оxфорд Полицy Менагмент. Главни партнери на пројекту су: Стална конференција градова и општина, локалне самоуправе, Фонд за социјалне иновације, Завод за социјалну заштиту и др.

Свеобухватан циљ пројекта јесте подршка изградњи капацитета Министарства рада и социјалне политике, локалних самоуправа и свих других релевантних учесника у систему социјалне заштите на централном и локалном нивоу, како би допринели спровођењу републичке Стратегије развоја социјалне заштите и обезбедили благовремену и успешну децентрализацију у оквиру система социјалне заштите. На локалном нивоу, Пројекат се бави унапређењем локалних и међуопштинских (регионалних) услуга социјалне заштите кроз побољшано планирање, унапређено финансирање и праћење локалних услуга социјалне заштите.

Током прве фазе пројекта (2007. година), а на основу јавног конкурса, изабранe су укупно 24 општине (12 појединачних и 3 међуопштинске пријаве), међу којима је и општина Кикинда, са којима су потписани Меморандуми о сарадњи, са јасно дефинисаним улогама и одговорностима. Изабране општине представљају примере спремности локалних самоуправа да значајну пажњу посвете области социјалне политике и сагледавању потреба најосетљивих корисничких група.

На основу почетне процене стања и потреба у општини Кикинда приступило се изради индивидуалних радних планова и процесу изградње локалних капацитета за управљање процесом стратешког планирања. Општини је обезбеђена индивидуална менторска подршка, индивидуалне и заједничке обуке и усавршавање у области стратешког планирања везаног за социјалну политику и директна подршка кроз менторски рад и фокусиране обуке, што је резултирало успостављањем и/или јачањем локалних тела за планирање социјалне политике и развојем локалног стратешког документа са пратећим акционим планом.

На заседању новооснованог Општинског координационог одбора за социјалну политику и на седници Скупштине општине Кикинде усвојена је Стратегија развоја социјалне заштите општине Кикинда за период 2008-12. године.Стручни тим Министарства рада и социјалне политике Стратегију развоја социјалне заштите наше општине оценио је као одличан документ.

Друга фаза пројекта (2008. година) се усмерава на подршку спровођењу усвојеног локалног стратешког документа кроз:

- обезбеђивање финансијске подршке (суфинансирање услуга)

У функцији обезбеђивања финансијске подршке спровођењу локалних стратешких докумената у области социјалне политике и стварању услога за реализацију друге и треће фазе пројекта, Министарство рада и социјалне политике расписало је интерни програмски конкурс за суфинансирање успостављања нових или јачања постојећих локалних и регионалних услуга за оне општине које су успешно окончале процес стратешког планирања, међу којима је и општина Кикинда.

Трећа фаза пројекта (2009. година) треба да обезбеди услове и гаранције за одрживост успостављених структура и услуга као део процеса унапређења локалне социјалне политике, односно, спровођења Стратегије развоја социјалне заштите.

Преузмите:

Меморандум о сарадњи

Менторски упитник

Одлука о социјалним приоритетима

Стратегија развоја социјалне заштите 2008-12. године

Акциони план за 2008. годину

Рекламни материјал

Пословник о раду Општинског координационог одбора за социјалну политику

Позив за подношење предлога пројекта за центар за дневни боравак деце и одраслих са сметњама у развоју  

Образац за пријаву на јавни конкурс за пружаоца услуга у Центру за дневни боравак деце и одраслих са сметњама у развоју

Прегледајте све текстове из рубрике