Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 49. седница Градског већа

Датум: 22.12.2021.

Градско веће је на данашњој седници донело одлуке о расписивању јавних конкурса за расподелу средстава из буџета града Кикинде за 2021. годину за суфинансирање годишњих/редовних програма (основне програмске активности спортских клубова/удружења/организација), за суфинансирање посебних програма (програми/пројекти спортских клубова/удружења/организација који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта), као и за суфинансирање годишњих/редовних програма - плаћени спортски тренер.


Веће је донело Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве у висини од 98.250 динара.
 

Одржана 48. седница Градског већа

Датум: 16.12.2021.

На данашњој седници Градског већа донета су четири предлога одлука којима ће се допунити дневни ред шеснаесте седнице Скупштине града
Веће је усвојило Измену плана јавних набавки бр. 11 за 2021. годину.
 

Одржана 47. седница Градског већа

Датум: 13.12.2021.

На данашњој седници Градског већа донето је више предлога решења и одлука које ће се наћи на дневном реду наредне седнице Скупштине града, oд којих је сигурно најзначајнија Одлука о буџету за наредну годину. Утврђени су одговори на више одборничких питања, који ће такође бити достављени одборницима Скупштине града.
На предлог начелника Градске управе града Кикинде, Веће је усвојило обједињен Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама града Кикиндe.
Градско веће је донело Решење којим је у Стручни тим за израду конкурсне документације у Пројекту јавно-приватног партнерства са елементима концесије за обављање делатности зоохигијене, именовало Небојшу Јованова из Градске управе за председника, а Ивану Петровић, руководиоца сектора комерцијале ЈП „Кикинда“, за чланицу овог тима.
 

Одржана 46. седница Градског већа

Датум: 06.12.2021.

Градско већe je на данашњој седници дало сагласност на молбу Друштва српско-руског пријатељства из Кикинде за постављање спомен плоче на згради основне школе „Јован Поповић“ у Кикинди, поводом стогодишњице оснивања Прве руско-српске девојачке гимназије са интернатом у Краљевини СХС. Трошкове израде спомен плоче и њеног постављања сносиће подносилац захтева.

Одржана 45. седница Градског већа

Датум: 01.12.2021.

На данашњој седници Градског већа донето је више предлога решења и одлука које ће се наћи на дневном реду наредне седнице Скупштине града. Утврђени су одговори на више одборничких питања, који ће такође бити достављени одборницима Скупштине града.
Веће је усвојило Измену годишњег плана јавних набавки за 2021. годину, за потребе изградње амосферске канализације у граду, а на захтев Секретеријата за пројекте.
Градско веће је прихватило Информацију Секретаријата за урбанизам, обједињену процедуру и изградњу града, о Петицији ради решавања проблема паркирања у насељима А, Б, Ц и Д у Кикинди, достављену од стране грађана.
Веће је прихватило Информацију о достављеној Иницијативи за израду плана детаљне регулације за изградњу соларног парка у Сајану, коју је сачинио Секретаријат за урбанизам, обједињену процедуру и изградњу града и наложило секретаријату да започне законску процедуру за приступање изради Плана.
Прихваћена је и Информација о достављеном Писму о намерама за изградњу соларне електране на старој депонији у Кикинди, коју је сачинио Секретаријат за урбанизам, обједињену процедуру и изградњу града и наложено да се започне законска процедура за приступање изради Плана детаљне регулације.