Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 86. седница Градског већа

Датум: 29.12.2022.

Градско веће је на данашњој седници донело Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама града Кикиндe, којим се утврђују начин рада, руковођење и одговорност, звања и занимања запослених, укупан број радних места са називом и описом послова за свако радно место и бројем потребних извршилаца, услови за обављање послова сваког радног места, сагласно као и пријем приправника и волонтера.
Веће је донело Закључак о додели поклон честитке за прву бебу рођену у Општој болници Кикинда у 2023. години у износу у од 50.000 динара.
На седници је усвојен Извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја града Кикинде за 2022. годину.
Градско веће је донело Решење о измени решења о образовању Интерресорне комисије за процену потреба детета, ученика и одраслог за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком за територију града Кикинде. У Комисију су именоване:
- Драгана Грујић, представник система здравствене заштите, педијатар у Дому здравља Кикинда, за чланицу;
- Горана Гајски, педијатар у Дому здравља Кикинда, за заменицу члана;
- Миљана Китановић, представник образовно-васпитног система, психолог у Гимназији ,,Душан Васиљев“ Кикинда, за чланицу;
- Јасмина Штрбац, психолог у ОШ ,,6. октобар” Кикинда, за заменицу члана;
- Јелена Лаковић, представник система социјалне заштите, дипл. специјални педагог у Центру за социјални рад Кикинда, за чланицу;
- Тања Грујић, дипл. педагог у Центру за социјални рад Кикинда, за заменицу члана;
- Милана Оличков, представник образовно-васпитног система, дипл. дефектолог-мастер у ПУ ,,Драгољуб Удицки” Кикинда, за чланицу;
- Мила Јолић, дипл. дефектолог-мастер у ОШ ,,6. октобар” Кикинда, за заменицу члана.
 

Одржана 85. седница Градског већа

Датум: 21.12.2022.

Градско веће је на данашњој седници расписало јавне конкурсе за расподелу средстава из буџета града Кикинде за 2023. годину за суфинансирање годишњих/редовних програма (основне програмске активности спортских клубова/удружења/организација), посебних програма (програми/пројекти спортских клубова/удружења/организација који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта) и годишњих/редовних програма - плаћени спортски тренер.

Одржана 84. седница Градског већа

Датум: 16.12.2022.

Градско веће је на данашњој седници утврдило Предлог одлуке о буџету града Кикинде за 2023. годину са пројекцијама на 2024. и 2025. годину, који ће се наћи на дневном реду наредне седнице Скупштине града. Утврђени су одговори на више одборничких питања, који ће такође бити достављени одборницима Скупштине града.


Веће је донело Одлукуо преносу неутрошених средстава са одговарајуће апропријације у текућу буџетску резерву и Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 17.986.273 динара.
 

Одржана 83. седница Градског већа

Датум: 13.12.2022.

На данашњој седници Градског већа донето је више предлога решења и одлука које ће се наћи на дневном реду наредне седнице Скупштине града.


Веће је донело Решење којим се за докторе медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији града Кикинде одређују:


- Милош Бајић, доктор специјалиста ургентне медицине,
- Тијана Хасиновић, доктор медицине,
- Бранислав Куга, доктор медицине,
- Сања Метовић, доктор медицине,
- Бојан Мишков, доктор специјалиста ургентне медицине,
- Милан Петковић, доктор медицине,
- Дејан Пилиповић, доктор специјалиста ургентне медицине,
- Василије Прунић, доктор специјалиста ургентне медицине,
- Маја Рогановић, доктор медицине и
- Марија Сарић, доктор медицине.
 

Одржана 82. седница Градског већа

Датум: 05.12.2022.

Градско веће је донело Одлуку о расписивању јавног огласа за учешће грађана у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији града Кикинде и расписало Јавни позив за учешће грађана (домаћинстава) у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији града Кикинде за 2022. годину.


Привредни субјекти који ће учествовати у Програму суфинансирања мера енергетске санације који спроводи град Кикинда у 2022. години су:


-Дејан Ђурђевић ПР, постављање грејних, климатизационих и соларних система „Ђурђевић Термосолар“ Кикинда,
-Предузеће за производњу, промет и услуге „MT Komex“ доо Београд и
-Друштво за изградњу, промет и услуге „Телефон инжењеринг“ доо Београд.


Веће је донело Правилник о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава за финансијску подршку специјализантима и субспецијализантима у области медицине, који су запослени у Општој болници Кикинда. Висина средстава на име финансијске подршке се опредељује Одлуком о буџету града Кикинде, и то у износу до 60.000 динара у нето износу по специјализанту или субспецијализанту на годишњем нивоу.