Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 149. седница Градског већа

Датум: 05.11.2019.

Веће је на данашњој седници усвојило Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама Града Кикиндe. Поред наведеног, овим Правилником се утврђују и начин рада, руковођење и одговорност, звања и занимања запослених, укупан број радних места са називом и описом послова за свако радно место и бројем потребних извршилаца, услови за обављање послова сваког радног места, као и пријем приправника и волонтера.

Градско веће је донело Закључак о додели новчаних награда за четири набоље пласиране екипе/школе у квизу знања ,,Свет сова“, манифестације „Совембар – месец сова“. Новчани износи за прва четири места у квизу знања за основне школе су 10.000, 8.000, 6.000, односно 5.000 динара. Новчани износи за средње школе, за учешће у манифестацији, износе по 5.000 динара.

Одржана 148. седница Градског већа

Датум: 23.10.2019.

Веће је на данашњој седници утврдило предлог Одлуке о наградама и признањима града Кикинде. Овом одлуком се установљавају Награда града Кикинде, као највише признање које се додељује физичком лицу, као и градска признања физичким или правним лицима за значајна остварења у области културе, образовања, здравства, привреде и предузетништва, спорта, хуманости и добротворног рада. Предлог ове одлуке наћи ће се на дневном реду наредног заседања Скупштине града.

Одржана 147. седница Градског већа

Датум: 21.10.2019.

Градско веће је на данашњој седници утврдило више предлога одлука и решења која ће се наћи на дневном реду наредног заседања Скуштине града. 

Веће је донело Правилник о накнади трошкова за долазак на рад и одлазак са рада запослених код директних и индиректних буџетских корисника града кикинде и усвојило Измену плана набавки за 2019. годину.

Градско веће је одобрило откуп стамбених јединица (станова/кућа) у јавној својини Града Кикинде, где за то постоји правни основ на основу одредби Закона о становању и одржавању зграда и важећих одредби Закона о становању, и где за то постоји интерес Града Кикинде.

Веће је одредило субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији града Кикинде. Ови субјекти, изузев савеза, клубова и удружења, израђују и доносе Процену ризика од катастрофа и План заштите и спасавања, по прибављеној сагласности Министарства. Активирање и употребу ових субјеката наређује Градски штаб за ванредне ситуације.

Одржана 146. седница Градског већа

Датум: 17.09.2019.

На данашњој седници Градског већа донет је Закључак о додели новчаних награда за узгајиваче три натеже и три најдуже бундеве на манифестацији „34. дани лудаје“, која се одржава у периоду од 19. до 22. септембра 2019. године.

Новчани износ за најтежу бундеву (прво место), односно најдужу бундеву (прво место) износи 100.000 динара. Новчана награда за друго место за најтежу бундеву, односно најдужу бундеву износи 60.000 динара, а новчана награда за треће место за најтежу бундеву, односно најдужу бундеву износи 40.000 динара. Награде су предвиђене буџетом града Кикинде и свим награђеним узгајивачима ће бити уплаћене на текући рачун.

Одржана 145. седница Градског већа

Датум: 06.09.2019.

Градско веће је на данашњој седници усвојило Измену Плана набавки за 2019. на основу потреба за новим набавкама за манифестацију „34. дани лудаје“.