Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 153. седница Градског већа

Датум: 29.11.2019.

Градско Веће је на данашњој седници усвојило Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа “Кикинда“, „Аутопревоз“ и „Топлана“ за период од 01.01.2019. године до 30.09.2019. године.

Веће је донело Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора по одлукама из изворне надлежности града Кикинде.

Градско веће је усвојило План заштите и спасавања, којим се планирају мере и активности за спречавање и умањење последица катастрофа, снаге и средства субјеката система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, њихово организовано и координирано ангажовање и деловање у ванредним ситуацијама у циљу заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара и обезбеђења основних услова за живот.

Веће је усвојило Оперативни план рада зимске службе за 2019/2020 годину, на предлог ЈП “Кикинда“, као управљача локалних путева и донело Решење о образовању и именовању Штаба зимске службе града Кикинде за 2019-2020. годину, чији је задатак старање о реализацији Плана рада зимске службе за сезону 2019/2020., са критеријумима и стандардима одржавања путева у зимским условима на територији града Кикинде. У Штаб су именовани:
- Миливој Лињачки, члан Градског већа – председник Штаба
- Никола Војновић, ЈП „Кикинда“ Кикинда – заменик председника
- Ненад Аврамов, командир Саобраћајне полицијске испоставе Кикинда – члан
- Зоран Будиша, руководилац Oдељења за ванредне ситуације Кикинда – члан
- Јелена Алексић, комунална инспекторка Градске управе града Кикинда – чланица
- Павле Поповић, комунални инспектор Градске управе града Кикинда – члан
- Горан Думитров, члан Градског већа задужен за месне заједнице – члан
- Зоран Бјелан, представник фирме ангажоване за зимску службу – члан
- Ђорђе Кленанц, ЈП „Кикинда“, руководилац Зимске службе – члан
- Драган Томашев, ЈП „Кикинда“, заменик руководиоца Зимске службе – члан.

На данашњој седници донето је и Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Кикинде за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину и објавило га на интернет страници Града.

Градско веће је донело Закључак покретању поступка јавно-приватног партнерства без елемената концесије за реализацију пројекта реконструкције јавног осветљења на територији града Кикинде. Овим Закључком уређују се услови, начин, израда и предлагање јавно-приватног партнерства у поступку реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења.

Веће је прихватило Информацију Секретаријата за имовинско-правне послове и комуналне делатности у вези са организацијом Новогодишњег базара, као и Информацију члана Већа за локални економски развој и инвестиције, о потреби доношења Одлуке за обустављање Измене и допуне акционих планова и Стратегије одрживог развоја града Кикинде за период од 2014. до 2020. године, те спровођења активности на анализи постојеће Стратегије и припреми за израду Плана развоја за период од 2021. до 2027. године.

На данашњој седници је донето Решење о именовању чланова и заменика чланова Социјално – економског савета драда Кикинде. За чланове су именовани:
- Павле Марков, председник општине Кикинда,
- Саша Танацков, члан Већа задужен за локални економски развој и инвестиције,
- Миодраг Булајић, члан Већа задужен за МСП и предузетништво,
- Илија Дрљић, председник ССС општина Кикинда, Чока, Н. Црња и Н. Кнежевац,
- Милован Гатарић, ССС општина Кикинда, Чока, Н.Црња и Н. Кнежевац,
- Никола Војиновић, ССС општина Кикинда, Чока, Н.Црња и Н. Кнежевац,
- Синиша Пашић, председник Удружења предузетника Кикинде,
- Небојша Недељковић, директор „Mecafor“ д.о.о. Кикинда и
- Јован Булатовић, директор и власник „Grindex“ д.о.о. Кикинда.

Одржана 152. седница Градског већа

Датум: 21.11.2019.

Градско Веће је на данашњој седници донело Одлуку о преносу неутрошених средстава са одговарајућих апропријација у текућу буџетску резерву и, на основу потребе зе новим набавкама због предстојећих новогодишњих празника, извршило измену Плана набавки.

Одржана 151. седница Градског већа

Датум: 08.11.2019.

Градско Веће је на данашњој седници донело Решење о образовању и именовању Kомисије за доделу Награде града Kикинде и градских признања. Задатак Комсије је да објави Јавни позив за подношење предлога, са обавештењем о условима за доделу признања, као и о року за предлагање кандидата.

У Комисију су, на период од четири године, именовани:
1. Драган Остојић, за председника,
2. Саша Танацков, за члана,
3. Магдолна Комарек, за чланицу,
4. Аранка Фелбаб, за чланицу,
5. Весна Томин, за чланицу.

Одржана 150. седница Градског већа

Датум: 06.11.2019.

Градско Веће је на данашњој седници донело Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, из средстава утврђених Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Кикинде за 2019. годину.

На основу потреба за новим набавкама и укидања набавки ради враћања у буџетску резерву, Веће је усвојило Измену плана набавки.

Одржана 149. седница Градског већа

Датум: 05.11.2019.

Веће је на данашњој седници усвојило Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама Града Кикиндe. Поред наведеног, овим Правилником се утврђују и начин рада, руковођење и одговорност, звања и занимања запослених, укупан број радних места са називом и описом послова за свако радно место и бројем потребних извршилаца, услови за обављање послова сваког радног места, као и пријем приправника и волонтера.

Градско веће је донело Закључак о додели новчаних награда за четири набоље пласиране екипе/школе у квизу знања ,,Свет сова“, манифестације „Совембар – месец сова“. Новчани износи за прва четири места у квизу знања за основне школе су 10.000, 8.000, 6.000, односно 5.000 динара. Новчани износи за средње школе, за учешће у манифестацији, износе по 5.000 динара.