Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 44. седница Градског већа

Датум: 15.11.2021.

На данашњој седници Градског већа утврђени су предлози одлука о изменама одлуке о тарифи комуналне таксе, односно о покретању поступка за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије и припрему предлога за доношење концесионог акта за обављање делатности димничарских услуга.
Веће је прихватило извештаје о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2021. године до 30.09.2021. године, јавних предузећа „Кикинда“, „Аутопревоз“ и „Топлана“.
Градско веће је усвојило 9. измену годишњег плана јавних набавки за 2021. годину, која је објављена на Порталу јавних набавки.
 

Одржана 43. седница Градског већа

Датум: 03.11.2021.

На данашњој седници Градског већа донето је више предлога решења и одлука које ће се наћи на дневном реду наредне седнице Скупштине града.
Веће је прихватило Информацију члана Градског већа задуженог за привреду и инвестиције, о потреби за додатну измену Закључка о изради стратешког документа„План развоја Града Кикинде“.
Градско веће је донело Решење о образовању Штаба зимске службе града Кикиндe за 2021-2022. годину. У Штаб су именовани:
- Мирослав Дучић, члан Градског већа – председник Штаба,
- Никола Војновић, ЈП „Кикинда“ – заменик председника,
- Ненад Аврамов, командир Саобраћајне полицијске испоставе Кикинда – члан,
- Зоран Будиша, руководилац Oдељења за ванредне ситуације Кикинда – члан,
- Дејан Јерков, комунални инспектор Градске управе – члан,
- Павле Поповић, инспектор за друмски саобраћај Градске управе – члан,
- Љубан Средић, члан Градског већа задужен за месне заједнице – члан,
- Драгољуб Шугић, представник фирме ангажоване за зимску службу – члан и
- Ђорђе Кленанц, ЈП „Кикинда“, руководилац Зимске службе – члан.
На данашњој седници је усвојен Предлог измене бр. 2 Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Кикинду у 2021. години.
 

Одржана 42. седница Градског већа

Датум: 28.10.2021.

На данашњој седници Градског већа донето је више предлога решења и одлука које ће се наћи на дневном реду наредне седнице Скупштине града. Утврђени су одговори на више одборничких питања, који ће такође бити достављени одборницима Скупштине града.
Веће је донело Одлуку о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације, односно утврдило листу крајњих корисника којима су додељена бесповратна средства.
На предлог начелника Градске управе града Кикинде, усвојен је обједињен Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама града Кикиндe.
На данашњој седници су усвојени Оперативни план рада Зимске службе за 2021/2022 годину и Предлог измене бр. 2 Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Кикинду у 2021. години, Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој.
Градско веће је одбило Предлог нових цена услуга даљинског грејања ЈП „Топлана“ , као и Захтев за промену цена такси услуга удружења „Ки такси“ и „Спринт плус“.
Веће је донело Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, којим се средства у износу од 2.000.000 динара распоређују за изградњу трафоа у индустријској зони "Расадник".
 

Одржана 41. седница Градског већа

Датум: 01.10.2021.

На предлог СУБНОР Кикинда, Градско веће је утврдило предлоге одлука да се за почасне грађане града Кикинде прогласе Марко Вуковић и Госпава Орлић, због личних заслуга и исказане храбрости у Другом светском рату. О овим предлозима одлучиваће Скупштина града.

Одржана 40. седница Градског већа

Датум: 28.09.2021.

На дневном реду данашње седнице Градског већа нашло се више предлога решења и одлука који ће бити упућене Скупштини града на разматрање и доношење. Утврђени су одговори на више одборничких питања, који ће такође бити достављени одборницима Скупштине града.
Веће је усвојило Оперативни план рада зимске службе за 2021/2022 годину и разматрало Допуне финансијске анализе пословања апотекарске установе „Апотека Кикинда“.
На данашњој седници је усвојена Осма измена годишњег плана јавних набавки за 2021. годину.