Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 81. седница Градског већа

Датум: 30.11.2022.

Због промене у динамици извођења радова и недостатка средстава за плаћање уговорне обавезе према ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, Градско веће је одобрило употребу средстава из текуће буџетска резерве у износу од 1.236.000 динара.


На данашњој седници усвојена је Седма измена годишњег плана јавних набавки за 2022. годину.
 

Одржана 80. седница Градског већа

Датум: 23.11.2022.

Градско веће је на данашњој седници утврдило више предлога одлука и решења који ће се наћи на дневном реду наредног заседања Скупштине града.


Прихваћени су извештаји о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године јавних предузећа „Кикинда“, „Аутопревоз“ и „Топлана“.


Веће је донело Одлуку о преносу неутрошених средстава са одговарајуће апропријације у текућу буџетску резерву у износу од 5.200.000 динара, као и Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 5.500.000 динара и дало сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге “Кикинда“ о усвајању Измена и допуна ценовника услуга Зоохигијенске службе.


Градско веће је донело Решење о образовању Штаба зимске службе града Кикиндe за 2022.-2023. годину. У Штаб су именовани:
- Мирослав Дучић, члан Градског већа – председник Штаба
- Никола Војновић, ЈП „Кикинда“ Кикинда – заменик председника
- Ненад Аврамов, командир Саобраћајне полицијске испоставе Кикинда – члан
- Зоран Будиша, руководилац Oдељења за ванредне ситуације Кикинда – члан
- Дејан Јерков, комунални инспектор Градске управе Кикинда – члан
- Павле Поповић, инспектор за друмски саобраћај Градске управе Кикинда – члан
- Љубан Средић, члан Градског већа задужен за месне заједнице – члан
- Представник фирме ангажоване за зимску службу – члан
- Ђорђе Кленанц, ЈП „Кикинда“ Кикинда, руководилац Зимске службе – члан
 

Одржана 79. седница Градског већа

Датум: 14.11.2022.

Градско веће је на данашњој седници утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Статута Јавног предузећа „Аутопревоз“ Кикинда, које је донео Надзорни одбор овог предузећа.

Веће је донело три предлога решења о отуђењу посебних делова објеката из јавне својине града Кикинде, која ће се, заједно са поменутим предлогом одлуке, наћи на дневном реду наредног заседања Скупштине града.
 

Одржана 78. седница Градског већа

Датум: 28.10.2022.

Градско веће је на данашњој седници утврдило Предлог консолидованог извештаја о извршењу одлуке о буџету града Кикинде у периоду јануар - септембар 2022. године и упутило га Скупштини града на разматрање и усвајање.


Веће је донело Решење о избору крајњих корисници за набавку бицикала као еколошки прихватљивог начина превоза на територији града Кикинде, по Јавном позиву, чиме је обезбеђено суфинансирање набавке бицикала за 213 грађана.


По 1. позиву за доставу пројеката из програма IPA CBC Romania – Serbia за период од 2021. до 2027. Године, Градско веће је рангирало пројектне идеје према следећем редоследу:


1. Реконструкција Градског парка „Бландаш“ у Кикинди и парка у центру Жомбоља
2. Завршетак циклуса очувања културног наслеђа Баната
3. Набавка аудио – видео и ИТ опреме
4. Подизање ветрозаштитних појасева
5. Инсталисање соларног парка снаге 1 MW за пречистач отпадних вода
6. Изградња смештајних капацитета
 

Одржана 77. седница Градског већа

Датум: 18.10.2022.

Градско веће је на данашњој седници донело Правилник о измени Правилника о суфинансирању набавке бицикала као еколошки прихватљивог начина превоза на територији града Кикинде у 2022. години, којим се планирана средства са 1.000.000 повећавају на 2.150.000 динара.


Решењем градског већа, из текуће буџетске резерве су Градској управи одобравена средства у износу од 1.150.000 динара за суфинансирање набавке бицикала као еколошки прихватљивог начина превоза на територији града Кикинде, а услед велике заинтересованости суграђана и подстицања урбане мобилности. Из текуће буџетске резерве су одобрена и средства у износу од 2.365.283 динара за одржавање водоводне инфраструктуре.


Веће је донело правилнике о изменама Правилника за учешће града Кикинде у суфинансирању регреса за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање), Правилника за учешће града Кикинде у суфинансирању мера инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, Правилника за субвенционисање инвестиције у изградњу и / или опремање објеката за обављање традиционалних заната, Правилника за учешће града Кикинде у суфинансирању инвестиција које се oдносе на набавку опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење и паковање производа од млека; набавку опреме и уређаја за сушење воћа, поврћа и грожђа, као и њихових производа; набавку опреме за производњу вина, ракија и других алкохолних пића, као и опреме за дегустационе сале и Правилника о учешћу града кикинде у суфинансирању трошкова услуге селекције домаћих животиња (говеда, оваца и коза).