Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 114. седница Градског већа

Датум: 25.07.2023.

Градско веће је на данашњој седници усвојило Предлог одлуке о измени и допуни одлуке о утврђивању цене закупа за пословни простор града Кикинде и њиме допунило дневни ред предстојеће седнице Скупштине града.

Одржана 112. седница Градског већа

Датум: 10.07.2023.

Градско веће је на данашњој седници донело Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, којим се 2000.000 динара преносе Градској управи у сврху надзорa радова на инсталацији аератора на Старом језеру.

 

Веће је одобрило пренос средстава у укупном износу од 7.000.000 динара у текућу буџетску резерву, одакле су средстава у истом износу преусмерена у сврху обезбеђивања функционисања и остваривања предшколског васпитања и образовања.


Градско веће је дало сагласност на планирани програм одржавања музичких садржаја у Моравској улици и усвојило захтев за извођење музичког садржаја који је упутио УМ „Сувача Демо Фест“ за период од 15. до 16. јула, уз обавезу поштовања прописа из области заштите од буке у животној средини.


На седници је одлучено да Град Кикинда приступи реализацији пројеката „Изградња постројења за кондиционирање пијаће воде и реконструкција црпне станице“ у Накову, Иђошу, Мокрину и Банатском Великом Селу у складу са условима Kонкурса за доделу средстава за суфинансирање изградње, санације, реконструкције и израде техничке документације водних објеката у јавној својини за 2023. годину, који је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Одобрено је учешће Града Кикинде за реализацију пројеката у висини од 20% од укупног износа вредности са ПДВ.
 

Одржана 111. седница Градског већа

Датум: 23.06.2023.

На предлог Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“, Градско веће је данашњој седници усвојило предлоге одлука о давању сагласности на Прву измену и допуну Пограма пословања и Прву измену Програма коришћења средстава субвенције из буџета града Кикинде за 2023. годину и упутио их Скупштини града на разматрање и доношење.

Одржана 110. седница Градског већа

Датум: 21.06.2023.

Градско веће је на данашњој седници утврдило више предлога одлука који ће бити упућени Скупштини града на разматрање и доношење.

У сврху извођења секундарне атмосферске канализације у деловима улица Душана Васиљева, Јаше Томића, Браће Лаковић и Семлачке у Кикинди, као и због радова на стадиону „Козара“ у Банатском Великом Селу, Веће је усвојило Четврту измену годишњег плана јавних набавки за 2023. годину.
 

Одржана 109. седница Градског већа

Датум: 16.06.2023.

Градско веће је на данашњој седници донело Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, којим се 50.000 динара преносе Градској управи у сврху отварања апропријације у циљу повезивања расхода у сервису Управе за трезор ИСИБ АП ЈЛС, у поступку принудне наплате.