Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 39. седница Градског већа

Датум: 07.09.2021.

Градско веће је на данашњој седници прихватило извештаје о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа „Кикинда“, „Топлана“ и „Аутопревоз“ за период од 01.01.2021. године до 30.06.2021. године.
Веће је прихватило и Информацију Секретаријата за социјалну заштиту у вези са финансирањем трошкова услуга социјалне заштите из наменског трансфера, односно одобрило финансирање накнаде зараде и припадајућих пореза и доприноса за лица која ће обављати послове личних пратилаца за децу која похађају предшколско, основно или средње образовање.
Ради обезбеђења средстава за реализацију манифестација до краја године, а на основу раније завршених конкурса за удружења грађана, Градско веће је одобрило употребу 3.500.000 динара из текуће буџетске резерве.
На данашњој седници је усвојена 7. Измена годишњег плана јавних набавки.
 

Одржана 38. седница Градског већа

Датум: 25.08.2021.

На данашњој седници Градског већа донет је Закључак о расписивању Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за организацију Мини сајма предузетништва у 2021. години, који ће бити реализован током одржавања манифестације „Дани лудаја“ у Кикинди. Бесповратна средства ће бити додељена само за један пројекат у висини од 150.000 динара.

Одржана 37. седница Градског већа

Датум: 19.08.2021.

Због недостатка пријава привредних субјеката за реализацију набавке и уградње топлотних пумпи за грејање породичних кућа и соларних колектора за грејање санитарне потрошне воде, Градско веће је донело Одлуку о прерасподели средстава по мерама енергетске ефикасности. Oвом Одлуком се средства усмеравају у сврху замене спољних прозора и врата на породичним кућама и становима.
На основу приспелих пријава, Веће је одлучило да ће радове на спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији града Кикинде у 2021. години обављати д.о.о. “ Роломонт“ из Кикинде и т.р. „Баупласт пвц столарија“ из Сенте.
На данашњој седници је усвојена 6. Измена годишњег плана јавних набавки, објављена на Порталу јавних набавки.
Градско веће је донело Закључак о скидању усева на узурпираном пољопривредном земљишту у државној својини на територији града Кикинде за агроекономску 2020/2021. годину
 

Одржана 36. седница Градског већа

Датум: 12.08.2021.

На данашњој седници је усвојено више предлога урбанистичких решења која ће се наћи на дневном реду наредне седнице Скупштине града.
Веће је прихватило предлог активности и носилаца активности за реализацију програма манифестације „36. Дани лудаје“. Утврђена је површина која се даје на коришћење, време и накнада за коришћење и одржавање јавне површине у време одржавања ове манифестације. У Организациони одбор манифестације „36. Дани лудаје“ су именовани:
- Никола Лукач, градоначелник, председник Одбора,
- Јасмина Миланков, в.д. директора ТО, заменик председника Одбора,
- Јасмина Орашанин, шефица кабинета градоначелника, члан задужен за кординацију рада чланова Одбора,
- Саша Танацков, члан Градског већа, члан задужен за координацију са иностраним учесницима програма,
- Маријана Мирков, запослена у ТО града Кикинде, задужена за програмске активности,
- Петар Жигић, секретар Секретријата за инспекцијске послове ГУ Кикинда, члан задужен за инспекцијски надзор,
- Биљана Фелбаб, секретар Секретријата за имовинско правне послове ГУ Кикинда, члан задужен за закуп простора на тргу за време манифестације,
- Мирослава Крнић, секретарка Секретаријата за заштиту животне средине, члан задужен за инспекцијски надзор из делокруга рада секретаријата,
- Марко Марковљев, КЦ “Кикинда“, члан задужен за програмску оперативу,
- Долорес Немет, ТО града Кикинде, члан задужен за програмску оперативу,
- Стефан Кресоја, ТО града Кикинде, члан задужен за програмску оперативу,
- Кристина Дрљић, в.д. директора Предшколске установе „Драгољуб Удицки“, члан задужен за координацију активности деце предшколског узраста у току манифестације,
- Никола Војновић, ЈП „Кикинда“, члан задужен за координацију рада дежурних електричара, водоинсталатера и постављање мобилних тоалета,
- Жељко Пажин, ЈП „Кикинда“, члан задужен за координацију рада дежурних електричара, водоинсталатера и постављање мобилних тоалета и
- Србинко Грујић, представник ПУ Кикинда.
 

Одржана 35. седница Градског већа

Датум: 28.07.2021.

На предлог Начелника Градске управе града Кикинде, Градско веће је усвојило обједињен Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама града Кикиндe.
Веће је на данашњој седници донело Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, за потребе покретања јавне набавке за реализацију пројекта електроенергетских инсталација, а по јавном конкурсу за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројекта штедљиве расвете за Спортски центар „Језеро“.
Градско веће је усвојило Измену годишњег плана јавних набавки за 2021. годину, којом се конверзија стабала брише из плана јавних набавки, а у план јавних набавки се уводе адаптација дела приземља Народног музеја, реконструкција објекта сушаре за цреп у резиденцијалном објекту „Теrrа“ и избор приватног партнера за пројекат јавно-приватног партнерства за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мере уштеде енергије на територији града Кикинде.