Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 34. седница Градског већа

Датум: 16.07.2021.

Градско веће је на данашњој седници утврдило Предлог одлуке о усвајању шестомесечног извештаја о извршењу буџета за 2021. годину.

Одржана 33. седница Градског већа

Датум: 15.07.2021.

Градско веће је на данашњој седници донело више предлога одлука које ће се наћи на дневном реду наредне седнице Скупштине града. Утврђени су и одговори на одборничка питања са претходне седнице Скупштине града.


Веће је донело Решење о употреби текуће буџетске резерве, ради плаћања израде пројектне документације „Санација поткровља и терасе објекта“ Центра за стручно усавршавање, за чију су реализацију обезбеђена средства по пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
 

Одржана 32. седница Градског већа

Датум: 07.07.2021.

Поред више предлога решења и одлука које ће се наћи на дневном реду наредног заседања Скупштине града, Градско веће је на данашњој седници донело Правилник о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, којим се уређују: циљ спровођења мера; мере које се суфинансирају и ближи услови за расподелу и коришћење средстава; учесници у реализацији мера, начин њиховог учешћа и улоге; начин обезбеђивања финансијских средстава, проценат суфинансирања; начин и услови пријаве на конкурс и критеријуми за селекцију. Циљ спровођења мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији града Кикинде.
Веће је донело Решење којим се у Стручни тим за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије за обављање делатности зоохигијене, именује Ивана Петровић, руководилац сектора комерцијале ЈП „Кикинда“, за председницу Тима.
 

Одржана 31. седница Градског већа

Датум: 01.07.2021.

Градско веће је на данашњој седници донело Закључак о скидању усева на узурпираном пољопривредном земљишту у државној својини на територији града Кикинде за агроекономску 2020/2021. годину. Скидање и продаја усева ће се извршити на парцелама за које републички пољопривредни инспектор записником утврди да их без правног основа користе позната или непозната лица у агроекономској 2020/2021. години.


Веће је донело Решење о именовању чланова Интерресорне комисије за процену потреба детета, ученика и одраслог за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком за територију града Кикинде. У Комисију су именоване:


- Др Драгана Грујић представник система здравствене заштите, педијатар у Дому здравља Кикинда., за чланицу;


- Др Горана Гајски, педијатар у Дому здравља Кикинда, за заменицу члана;


- Милана Оличков, дипл. дефектолог-мастер, запослена у ПУ ,,Драгољуб Удицки” Кикинда (до повратка са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, члана Миле Јолић, дипл. дефектолога-мастер, запослене у ОШ ,,6. октобар” Кикинда) за чланицу;


- Желмира Шево, дипл. дефектолог-мастер запослена у ОШ ,,6. октобар” Кикинда, за заменицу члана.


На седници Већа усвојена је Четврта измена Годишњег плана јавних набавки за 2021. годину.
 

Одржана 30. седница Градског већа

Датум: 22.06.2021.

Градско веће је на данашњој седници утврдило предлоге одлука о усвајању извештаја о раду градских установа и месних заједница, које ће се наћи на дневном реду наредног заседања Скупштине града. Веће је донело Решење о именовању Стручног тима за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије за обављање делатности зоохигијене. У Стручни тим су именовани:
Сања Војводић, извршни директор ЈП „Кикинда“ – за председницу;
Дијана Јакшић Киурски, заменица градоначеника – за чланицу;
Ана Гршић, руководилац Одсека за јавне набавке – за чланицу;
Иван Немчев, шеф зоохигијене – за члана;
Небојша Јованов, персонални асистент градоначелника – за члана;
Александар Дурковић, екстерни консултант – за члана.


Градско веће је прихватило предлог Секретаријата за урбанизам, обједињену процедуру и изградњу града, за локације и максималне површине заузећа за продају лубеница за 2021. годину. Максимална површина заузећа је 16,50 m², што одговара површини камиона средње величине. Информације о локацијама за продају лубеница могу се добити у поменутом секретаријату.