Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 66. седница Градског већа

Датум: 16.08.2022.

 Градско веће града Кикинде је на данашњој седници донело Закључак о скидању усева на узурпираном пољопривредном земљишту у државној својини на територији града Кикинде за агроекономску 2022. годину. Град Кикинда извршиће скидање и продају усева за које је републички пољопривредни инспектор записником утврдио да их без правног основа користи НН лице. Средства остварена од продаје скинутог усева, по одбитку трошкова скидања усева, распоредиће се у складу са чланом 71. Закона о пољопривредном земљишту.

Одржана 65. седница Градског већа

Датум: 29.07.2022.

На данашњој седници је усвојена 3. Измена годишњег плана јавних набавки за 2022. годину. Иста је објављена на Порталу јавних набавки.

Одржана 64. седница Градског већа

Датум: 15.07.2022.

На данашњој седници Градског већа донето је више предлога решења и одлука које ће се наћи на дневном реду наредне седнице Скупштине града. Утврђени су одговори на више одборничких питања, који ће такође бити достављени одборницима
Скупштине града.

Градско веће је донело Закључак о расписивању Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за организацију Мини сајма предузетништва у 2022. години, који ће бити реализован током одржавања манифестације „Дани лудаја“ у Кикинди. Бесповратна средства ће бити додељена само за један пројекат у висини од 150.000 динара.


Веће је усвојило захтев МЗ Банатско Велико Село и дало сагласност за извођење музичких садржаја на отвореном простору око месне заједнице, на помоћним теренима и централном парку села, у трајању до 04:00 часа, у периоду од 27. до 31. јула 2022. године, уз обавезу поштовања прописа из области заштите од буке у животној средини.

Одржана 63. седница Градског већа

Датум: 11.07.2022.

На предлог начелника Градске управе града Кикинде, Градско веће је на данашњој седници усвојило обједињен Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама града Кикиндe.


Веће је усвојило захтев М.У. „Сувача Демо Фест“ и дало сагласност за извођење музичких садржаја на отвореном простору, приликом одржавања манифестације „Сувача Фест“, у трајању од 17:00 до 03:00 часа дана 16/17. јула 2022.године, уз обавезу поштовања прописа из области заштите од буке у животној средини.
 

Одржана 62. седница Градског већа

Датум: 27.06.2022.

Градско веће је данашњој седници утврдило предлоге три одлуке којима ће бити допуњен предлог дневног реда 21. седнице Скупштине града.


Веће је одобрило смањење цене закупа пословног простора који закупљује ZOPPAS INDUSTRIES SERB доо Кикинда са досадашњих 2 евра, на 1,90 евра по метру квадратном у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан издавања фактуре почев од 01.07.2022. године.


Градско веће је усвојило Измену годишњег плана јавних набавки за 2022. годину, за потребе израде ПТД објекта јавне намене са пројектом уређења јавног парка, као и одржавања објекта ФК Црвена Звезда из Руског Села.