Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 98. седница Градског већа

Датум: 31.03.2023.

На данашњој седници Градског већа усвојен је Извештај о раду Градског правобранилаштва града Кикинде за 2022. годину.

Веће је усвојило Измена годишњег плана јавних набавки за 2023. годину, ради извођења секундарне атмосферске канализације у деловима улица Душана Васиљева, Јаше Томића, Браће Лаковић и Семлачке у Кикинди, као и набавке вишегодишњих засада.
 

Одржана 97. седница Градског већа

Датум: 17.03.2023.

Поред утврђивања више предлога одлука и решења који ће бити упућени Скупштини града на разматрање и доношење, Градско веће је на данашњој седници усвојило обједињен Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама града Кикиндe.

Веће је усвојило Извештај о реализацији планираних активности Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Кикинда за 2022. годину.

На седници је усвојен и Захтев удружења ауто-таксиста „КИ-ТАКСИ“ и удружења „СПРИНТ ПЛУС“, из Кикинде, за промену цена такси услуга.
 

Одржана 96. седница Градског већа

Датум: 16.03.2023.

Градско веће је на данашњој седници донело Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 2.642.458 динара за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије комплекса постројења за прераду воде.

Одржана 95. седница Градског већа

Датум: 09.03.2023.

Градско веће је на данашњој седници донело Прaвилник о измени правилника о утврђивању права на субвенцију - енергетски ваучер за плаћање дела енергената за социјално угрожена домаћинства на територији града Кикинде. Правилник је измењен у погледу услова конкурисања за ваучере и објављен у Службеном листу града Кикинде.

Одржана 94. седница Градског већа

Датум: 28.02.2023.

На данашњој седници Градског већа утврђени су предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Кикинда за 2022. годину и предлог Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације централног дела насеља Кикинда, који су упућени Скупштини града Кикинде на разматрање и доношење.


Веће је прихватило извештаје о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања градских јавних предузећа за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године, као и Извештај о раду Интерресорне комисије за 2022. годину.


У циљу подизања квалитета комуналних услуга на територији града Кикинде, Градско веће је донело Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене у Кикинди.


Градско веће Града Кикинде је одобрило конкурисање на четири програма прекограничене сарадње ИНТЕРРЕГ ИПА Румунија-Србија.